Uniform Herstelkader rentederivaten definitief vastgesteld

Nieuwsbericht -

Financieel advies man en vrouw

Op 5 juli 2016 presenteerde de onafhankelijke derivatencommissie (de Commissie) een uniform Herstelkader voor de herbeoordeling van MKB rentederivaten. De afgelopen maanden hebben de Commissie, de AFM, de banken en de externe dossierbeoordelaars de uitvoering van het herstelkader getoetst. De Commissie heeft op basis hiervan het Herstelkader kunnen aanvullen en op 19 december 2016 definitief vastgesteld.

9000 rentederivaten

ABN AMRO kan nu haar eigen klantherbeoordelingsproces, inclusief checks and balances, inrichten. Aansluitend kan de bank in het eerste kwartaal van 2017 starten met de herbeoordeling, die geldt voor zo’n 6800 klanten met ongeveer 9000 rentederivaten. ABN AMRO streeft ernaar alle klanten volgend jaar een voorstel te doen op basis van het Herstelkader. De herbeoordelingen zullen op verschillende momenten in het proces worden getoetst door een onafhankelijke, externe dossierbeoordelaar. Voor ABN AMRO is dat accountantskantoor PwC. Het definitieve Herstelkader is te vinden op de website van de Commissie. Klanten van ABN AMRO kunnen voor meer informatie over hun herbeoordeling terecht op de website www.abnamro.nl/herbeoordeling.

Achtergrond

Vorig jaar voerde ABN AMRO onder toezicht van de AFM een herbeoordeling uit op MKB rentederivatendossiers. Op 4 december 2015, toen deze herbeoordeling bijna was afgerond, gaf de AFM aan dat het herbeoordelingstraject door de betrokken banken naar haar oordeel onvoldoende was. Begin 2016 heeft de Minister van Financiën een commissie van onafhankelijke deskundigen benoemd met als opdracht het formuleren van een uniform Herstelkader. Op 5 juli 2016 presenteerde de Commissie haar voorstel voor het Herstelkader. ABN AMRO heeft zich aan dit Herstelkader gecommitteerd.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO