Update Bijzonder Beheer

Nieuwsbericht -

Twee mannen tijdens een meeting

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) presenteert op 3 oktober een update over bijzonder beheer. Twee onderwerpen krijgen hierin specifieke aandacht. Een onderzoek naar het klachtenproces en het belang van duidelijke communicatie. Deze twee onderwerpen kwamen ook vorig jaar naar voren in ‘De Handreiking Bijzonder Beheer’. Dat is een publicatie van de NVB, bedoeld om de verwachtingskloof tussen bank en ondernemers bijzonder beheer verder te verkleinen.

Klantgericht klachtenproces

Uit onderzoek is gebleken dat een duidelijk en herkenbaar klachtenproces, waarover frequent en duidelijk wordt gecommuniceerd, bijdraagt een open en goed contact tussen klant en bank. ABN AMRO heeft het afgelopen jaar de klachtenprocedure voor bijzonder beheer klanten aangescherpt en er is nieuwe klantcommunicatie over het proces ontwikkeld in begrijpelijke taal. Klanten kunnen bij ABN AMRO klachten over bijzonder beheer op meerdere manieren kenbaar maken. Via de reguliere relatiemanager, via de behandelaar bij bijzonder beheer of via een centrale afdeling Klachtenmanagement.

Goede communicatie

ABN AMRO hecht veel waarde aan goede communicatie met haar klanten. De Handreiking wordt als richtsnoer gebruikt om communicatie met klanten in het bijzonder beheerproces continu te blijven verbeteren. Zo werden afgelopen jaar de communicatie-uitingen aan de klant tegen het licht gehouden en daar waar nodig herschreven in begrijpelijke taal. Daarnaast werden medewerkers, net als vorige jaren, getraind op sociale vaardigheden en het voeren van lastige gesprekken.

Meer informatie

Klanten en ander geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over bijzonder beheer gebruik maken van een specifieke brochure en een website. De verschillende stappen uit het bijzonder beheerproces worden daar nader toegelicht. Nadere informatie over de update over de Handreiking Bijzonder Beheer door de NVB is te vinden op de website van de NVB.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO