Bank wil kansen van kinderen vergroten

Nieuwsbericht -

De Kameleon

Start Jeugdeducatiefonds in Rotterdam mogelijk gemaakt door steun ABN AMRO Foundation

Dankzij de hulp van ABN AMRO Foundation kunnen voortaan maar liefst negen scholen, waarvan 3 uit Rotterdam, een beroep doen op steun van het Jeugdeducatiefonds. Het fonds biedt financiële hulp aan kinderen uit minimagezinnen waarvan de ouder(s) niet in staat zijn om extra kosten of noodzakelijk geachte ondersteuning zelf te bekostigen waardoor kinderen een lager niveau van opleiding bereiken dan mogelijk is. ABN AMRO Foundation wil op deze manier een bijdrage leveren aan het bevorderen van gelijke kansen zodat ook kinderen uit deze gezinnen de kans krijgen hun talenten zo goed mogelijk te benutten. Naast geldelijke ondersteuning zet ABN AMRO ook medewerkers in als zogenaamde schoolcoaches. Zij kunnen in overleg met de gecertificeerde scholen, extra ondersteuning bieden.

Harrie Postma, initiatiefnemer van het Jeugdeducatiefonds: “Het is fantastisch dat we sinds vandaag de Rotterdamse Openbare basisschool De Kameleon kunnen gaan ondersteunen. Hierdoor kan een aantal van deze kinderen nu huiswerkondersteuning krijgen of bijvoorbeeld wel mee op het schoolreisje. Dat is namelijk niet voor iedereen zomaar weggelegd. Armoede kan ertoe leiden dat er stress en zorgen in het gezin zijn, dat er weinig aandacht voor school is. Armoede leidt vaak tot een lagere vervolgopleiding, dan wat het kind eigenlijk aan kan. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandsituaties. Want laten we eerlijk zijn. Het is toch ongehoord dat vorige week bekend werd dat Nederland is gezakt op de lijst van kinderrechten omdat er veel kinderen opgroeien in armoede?”

Ernst Boekhorst, directeur ABN AMRO Foundation: “ ABN AMRO investeert in de toekomst en is maatschappelijk betrokken. Binnen Sponsoring en onze Foundation is gekozen om de activiteiten te richten op talent onder de noemer: ‘Partner van de Toekomst’. Het gaat om talent ontdekken, ontwikkelen en bekronen. De bank ondersteunt daarmee mensen en instellingen die iets willen bereiken. Soms door een financiële bijdrage, vaak door inzet van het kennis en netwerk van de bank. Dit de keuze om het Jeugdeducatiefonds op beide manieren te steunen sluit hier naadloos bij aan. Want het bevorderen van gelijke kansen maakt talentontwikkeling mogelijk.”

Het Jeugdeducatiefonds wordt in deze opstartfase mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Stichting Kinderpostzegels, Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen Amsterdam, Stichting Hulp na Onderzoek, Stichting Madurodam Steunfonds, Stichting Het R.C. Maagdenhuis, particuliere giften en dus ABN AMRO Foundation.

Het Jeugdeducatiefonds is opgericht naar voorbeeld van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over sponsoring