De situatie rond de Dakota Access Pipeline wordt nauwlettend gevolgd

Nieuwsbericht -

ABN AMRO Hoofdkantoor

De afgelopen maanden is er wereldwijd veel aandacht en maatschappelijke onrust geweest rondom de aanleg van een oliepijplijn in de Verenigde Staten, de Dakota Access Pipeline. De onrust is ontstaan naar aanleiding van vragen over de legitimiteit van de aanleg, de humanitaire belangen van de Standing Rock Sioux Indianen, en uiteenlopende meningen over de wijze waarop de protesten tegen de aanleg werden gevoerd en hoe hier op werd gereageerd.

Klantrelatie met een moedermaatschappij

ABN AMRO is niet betrokken bij de financiering van de aanleg van de pijplijn, en verstrekt geen financiering rechtstreeks aan de projectopdrachtgevers. ABN AMRO heeft echter wel een financieringsrelatie met Energy Transfer Equity (ETE). Dat bedrijf is de moedermaatschappij van Energy Transfer Partners (ETP), een van de bedrijven die is gecontracteerd om de pijplijn te bouwen. Vorig najaar is ABN AMRO engagementgesprekken gestart met ETE. In deze gesprekken heeft de bank haar zorgen geuit over de betrokkenheid van dochtermaatschappij ETP en benadrukt dat ETE druk moet uitoefenen op ETP en de andere projectbetrokkenen om een oplossing te bereiken die aanvaardbaar is voor alle partijen die geraakt worden door de aanleg van de pijplijn, waaronder de Standing Rock Sioux Indianen.

FPIC

ABN AMRO onderschrijft het beginsel van Free Prior and Informed Consent (FPIC). Dit is, evenals het respecteren van alle andere mensenrechten, opgenomen in het duurzaamheidsbeleid. ABN AMRO is tegen elke vorm van het gebruiken van geweld en dringt er op aan dat alle partijen nieuw geweld moeten voorkomen.

Passende en geweldloze oplossing voor alle partijen

ABN AMRO wendt waar mogelijk haar invloed aan om ervoor te zorgen dat haar duurzaamheidsbeleid wordt nageleefd. Als onderdeel van de lopende engagementgesprekken zal ABN AMRO er bij ETE op blijven aandringen dat zij invloed op ETP moet uitoefenen om tot een oplossing te komen die voor alle betrokken partijen passend is, dat deze oplossing zonder geweld moet worden bereikt, en dat het beginsel van FPIC hierbij voorop dient te staan.

Klantrelatie opnieuw bekeken

De bank heeft ETE laten weten dat zij zich strikt houdt aan de FPIC-beginselen en daarom wenst dat er een vreedzame oplossing wordt gevonden met alle partijen die worden geraakt door de aanleg van de Dakota Access Pipeline, inclusief de Standing Rock Sioux Indianen. Als een dergelijke oplossing uitblijft, dan is de ultieme consequentie dat de relatie wordt beëindigd. In de tussentijd worden er geen nieuwe diensten verleend aan ETE totdat er duidelijkheid is over de situatie en er een acceptabele uitkomst is bereikt.

Duurzaamheidsbeleid in de praktijk

Algemene informatie over het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO in de praktijk is te lezen in een ander nieuwsitem op de website.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.