ABN AMRO & de energietransitie

Nieuwsbericht -

Als gevolg van de toenemende wereldbevolking, de sterk groeiende middenklasse en de groeiende wereldeconomie blijft de vraag naar energie stijgen. Tegelijkertijd is er een transitie naar duurzame energie gaande, die hard nodig is. Als financier staat ABN AMRO midden tussen deze ontwikkelingen en stimuleert de energietransitie. De bank heeft zich verbonden aan de randvoorwaarden van het ‘International Energy Agency 2 graden scenario’. ABN AMRO kan vooral impact hebben bij de verduurzaming van vastgoed. Daarnaast zet de bank ook in op een sterke groei van de portefeuille renewable energy.

Hoge impact bij vastgoed

Het overgrote deel van het totale leningenboek van ABN AMRO bestaat uit leningen die zijn gerelateerd aan zakelijk of particulier vastgoed. Aangezien de bebouwde omgeving voor 25-30% bijdraagt aan de CO2 uitstoot, is het een belangrijke pilaar in de energie transitie. Door klanten te stimuleren en te ondersteunen hun vastgoed te verduurzamen kan veel energie worden bespaard en kunnen duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen worden geïnstalleerd. Op dit vlak heeft ABN AMRO de grootste potentiële impact in de energietransitie. In augustus 2017 hebben we onze doelstellingen voor het verduurzamen van vastgoed gecommuniceerd: “ABN AMRO streeft ernaar dat in 2030 al het vastgoed in het leningenboek gemiddeld energielabel A heeft; voor ons eigen vastgoed (eigendom en huur) stellen wij ditzelfde doel voor 2023.”

Groei duurzame energiewinning

Daarnaast is de bank financier van energiewinning. Ondanks het feit dat deze activiteiten daar waar het fossiele energie betreft zo’n 3% van het leningenboek bedragen, kan de bank uiteraard ook hier een bijdrage leveren aan de energietransitie. ABN AMRO zet in op het financieren van de energietransitie en in het bijzonder een sterke groei van de portefeuille duurzame energie. Op het vlak van het financieren van (offshore) wind- en zonneparken is er veel expertise in de bank. De duurzame energie portefeuille groeide in 2017 met 33% en die groei zal de komende jaren doorzetten. Onze ambitie is dat ruim 20% van het energieboek in 2020 bestaat uit duurzame energieleningen.

Strikt beleid energiesector

Tegelijkertijd blijft de komende tijd fossiele energie nog nodig om in de energiebehoefte van ons allemaal te voorzien. We kunnen nog niet zonder. ABN AMRO sluit dit daarom niet uit, maar kent een strikt beleid​ (PDF 182 KB) bij het financieren van energiebedrijven en klanten die actief zijn in de olie- en gassector. Dat beleid is gericht op verantwoorde bedrijfsvoering, reductie van CO2 uitstoot en op de verdere transitie naar duurzame energie. Zo financieren we, onder andere, geen nieuwe kolencentrales en geen oliewinning uit teerzanden. Met bedrijven die actief zijn in de olie- en gassector en energiebedrijven is de energietransitie onderwerp van gesprek.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over duurzaamheid