ABN AMRO werkt niet mee aan nieuwe onderzoeken Eerlijke Bankwijzer

Nieuwsbericht -

Vandaag heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend gemaakt dat acht banken, waaronder ABN AMRO, niet mee zullen werken aan nieuwe onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer (EBW). De kwaliteit van het onderzoek van de Bankwijzer is onvoldoende om een goed oordeel te kunnen geven. Daar is de afgelopen jaren naar mening van de banken geen voortgang in geboekt. Feiten en meningen blijven in de onderzoeken door elkaar lopen. Wat als objectief onderzoek wordt gepresenteerd is de mening van de Bankwijzer en geeft geen eerlijk beeld van de stand van zaken in de sector.

“Duurzaamheid is onverminderd belangrijk voor ABN AMRO. Onze producten en diensten hebben een impact op de maatschappij. ABN AMRO neemt de verantwoordelijkheden die daarbij horen,” aldus Richard Kooloos, directeur Duurzaam bankieren van ABN AMRO. “Daarom heeft duurzaamheid een belangrijke plek in onze strategie. We laten resultaten zien op onder meer circulariteit en duurzaamheid, mensenrechten en sociaal ondernemen. Natuurlijk streven we naar continue verbeteringen van ons beleid en de uitvoering daarvan. Maar dat doen we voorlopig niet door mee te werken aan nieuwe onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer.” 

Sinds de start van de Eerlijke Bankwijzer in 2009 heeft ABN AMRO veel tijd en energie gestoken in het beantwoorden van vragen van de onderzoekers en het aanleveren van extra informatie voor de verschillende analyses van de EBW. Daar ging voor bankmedewerkers veel tijd in zitten. Deze tijd kan nu worden gebruikt om op andere manieren bij te dragen aan het duurzaamheidsbeleid van de bank.

Kwaliteit onderzoek Eerlijke Bankwijzer onvoldoende

In het persbericht dat NVB vandaag heeft gepubliceerd constateert de vereniging dat de kwaliteit van de onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer (EBW) in de afgelopen jaren niet is verbeterd. De banken spreken in NVB-verband al geruime tijd met de Eerlijke Bankwijzer over kwaliteit en kwantiteit van EBW onderzoeken. Sinds drie jaar gebeurt dit onder begeleiding van een onafhankelijke wetenschapper die op voorspraak van de EBW is benoemd in zijn rol. Op het punt van kwaliteit is in die jaren naar mening van de banken geen voortgang geboekt. Feiten en meningen blijven in de onderzoeken door elkaar lopen, waardoor de Bankwijzer geen eerlijk beeld geeft van de stand van zaken in de sector. Ook worden verbeteradviezen van de onafhankelijke wetenschapper niet opgevolgd.

ABN AMRO werkt op individuele basis wél samen

De banken blijven de intentie van de Eerlijke Bankwijzer steunen om het duurzaamheidsbeleid en de -prestaties van banken transparanter en onderling vergelijkbaar te maken. Op individuele basis werkt ABN AMRO wel samen met de organisaties achter de Eerlijke Bankwijzer: Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. Dat gebeurt veel en meestal in een constructievere setting. De bank zal die samenwerking uiteraard voortzetten.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over duurzaamheid