Onderzoeken cum/ex transacties

Nieuwsbericht -

Zoals bekend verrichten de Duitse (fiscale en justitiële) autoriteiten reeds een aantal jaren onderzoeken naar aandelentransacties van een groot aantal financiële instellingen. Deze transacties zijn uitgevoerd vóór 2012. Dit betreft zogenaamde cum/ex transacties. Deze aandelentransacties zijn uitgevoerd rond de dividenddata van de vennootschappen waarvan de aandelen werden verhandeld. Daarbij hebben partijen die betrokken waren bij de transacties in Duitsland Duitse dividendbelasting verrekend waarvan niet altijd vaststond of deze belasting was ingehouden en afgedragen.

Fiscaal geen geschillen

De rechtsvoorganger van ABN AMRO Fortis Bank (Nederland) N.V., ABN AMRO en enkele (voormalige) dochtermaatschappijen zijn direct of indirect betrokken geweest bij een aantal van deze transacties. Hierover is ABN AMRO al enige jaren in gesprek met de Duitse belastingdienst. Op dit moment zijn er terzake geen geschillen tussen de Duitse belastingautoriteiten en ABN AMRO. Enkele van de voormalige dochtermaatschappijen zijn in mei 2010 aan het zittende management verkocht. Ook voor zover er uit deze transacties verplichtingen voortvloeiden voor de bank richting de Duitse belastingdienst, is aan die verplichtingen voldaan. Er is voor de fiscale risico's geen voorziening meer opgenomen. Dit betekent niet dat er geen juridische risico's meer zijn aangaande de betreffende transacties. Voor zover naar huidige inzichten nodig is daar een voorziening voor opgenomen.

Transparant

Uitgangspunt voor ABN AMRO is te allen tijde  transparant te zijn naar autoriteiten en toezichthouders. In 2016 en 2017 heeft ABN AMRO de betrokken Duitse Officieren van Justitie in Frankfurt en Keulen proactief geïnformeerd over haar eigen betrokkenheid bij bovengenoemde transacties. Duitse (fiscale en justitiële) autoriteiten uit verschillende deelstaten zoeken in het kader van hun onderzoeken geregeld contact met ABN AMRO, doorgaans om informatie op te vragen. ABN AMRO werkt in principe mee aan deze informatieverzoeken. Bij ieder informatieverzoek beoordeelt ABN AMRO wel de grondslag van het verzoek en neemt bij de besluitvorming of en op welke wijze informatie wordt verstrekt alle belangen mee.

Maatregelen om betrokkenheid te voorkomen

ABN AMRO heeft vanaf 2010 activiteiten, die risico’s herbergden op betrokkenheid bij dividend stripping, verkocht en gestaakt. Ook is er vanaf die periode beleid ontwikkeld om betrokkenheid bij dividend stripping uit te sluiten. Dit beleid is gaandeweg verder aangescherpt. In de ‘tax policy’ van ABN AMRO staat dat zij niet betrokken wil zijn bij dividend stripping ("zero tolerance"). De policy is uitgerold door middel van tax awareness sessies, waarbij alle onderdelen van de bank worden bezocht. Dit is niet eenmalig, maar een roulerend programma. Voor de afdelingen die het meeste risico lopen betrokken te raken bij dividend stripping is het als een key risk opgenomen en zijn controls vastgesteld. Bij de tax awareness sessie voor deze afdelingen wordt extra aandacht besteed aan de zero tolerance policy aangaande betrokkenheid bij dividend stripping.
In officiële publicaties van de afgelopen jaren en op de website van ABN AMRO is meer informatie te vinden over de kwestie.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO