ABN AMRO Bank N.V. - Aankondiging Tweede Vergadering Effectenhouders

Persbericht -

Dit bericht is niet bedoeld om, direct of indirect, te worden gepubliceerd, verspreid of bekendgemaakt in enige jurisdictie waar het doen van het Voorstel niet in overeenstemming zou zijn met de in die jurisdictie geldende wet- of regelgeving.

ABN AMRO Bank N.V. (de Vennootschap) kondigt tweede Vergadering van Effectenhouders aan met betrekking tot EUR 1 miljard aan 4.310% Perpetual Capital Securities Nadat op de eerste Vergadering van Effectenhouders het vereiste quorum, namelijk één of meer personen die niet minder dan 75% van de hoofdsom van de Effecten houden of vertegenwoordigen, niet bereikt werd om het Voorstel goed te keuren volgt er een tweede Vergadering van Effectenhouders op 30 oktober 2009 om 10:00 uur op het onderaan dit persbericht vermelde adres van de Vennootschap.

Effectenhouders die op de eerste Vergadering hun goedkeuring of verwerping van het Voorstel hebben aangegeven hoeven verder geen stappen te ondernemen daar hun steminstructie geldig blijft voor de tweede Vergadering.

Effectenhouders die per steminstructie wensen te stemmen kunnen dit doen tot 10:00 uur op 28 oktober 2009. Nadere informatie over de wijze waarop kan worden deelgenomen aan de Vergadering van Effectenhouders is te vinden in de Verklaring aangaande het Toestemmingsverzoek.

Het Voorstel zal worden goedgekeurd bij Buitengewoon Besluit (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) indien ten minste 75% van de stemmen het Voorstel goedkeuren ongeacht de hoofdsom van de alsdan vertegenwoordigde Effecten. Als het Voorstel wordt aangenomen, zal elke Effectenhouder gebonden zijn aan het Voorstel, ongeacht of die Effectenhouder toestemming heeft gegeven of aanwezig was tijdens de Vergadering van Effectenhouders en het Voorstel heeft goedgekeurd.

Aanvullende gegevens
Voor nadere informatie over het Voorstel verwijzen wij naar de Verklaring aangaande het Toestemmingsverzoek en het bijhorende persbericht gepubliceerd op 7 oktober 2009. De Verklaring aangaande het Toestemmingsverzoek en overige informatie voor de Vergadering van Effectenhouders zijn door de daarvoor in aanmerking komende personen verkrijgbaar bij de Vennootschap of de Tabulation Agent.

De Vennootschap
ABN AMRO Bank N.V.
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Nederland
Tel: +31 (0) 20 3836821
E-mail address: AABCapitalSecurityConsent@nl.abnamro.com

Tabulation Agent
Lucid Issuer Services Limited
Tel : +44 207 704 0880
E-mail : abnamro@lucid-is.com
T.a.v. : Lee Pellicci

Solicitation Agent
Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square Canary Wharf
Londen E14 4QA
Telefonische inlichtingen: +44 (0) 207 677 5040
Email: liabilitymanagementeurope@morganstanley.com

Dit persbericht dient te worden gelezen in samenhang met het halfjaarbericht van de ABN AMRO Groep per 30 juni 2009 en ook in samenhang met de door de accountant gecontroleerde jaarrekening als onderdeel van het jaarverslag per 31 december 2008 dat is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards ("IFRS") zoals gepubliceerd door de International Accounting Standards Board en IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
 
ABN AMRO Press Office
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900

RBS Group Investor Relations
Investor.relations@rbs.com
+44 207 672 1758

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.