ABN AMRO Groep maakt financiële resultaten over derde kwartaal 2009 bekend

Persbericht -

ABN AMRO Groep meldt een verlies van EUR 1.015 miljoen over het derde kwartaal, waarbij de door de Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen een bescheiden negatief resultaat van EUR 32 miljoen boekten en de door RBS verworven bedrijfsonderdelen een verlies van EUR 873 miljoen leden.

  • De toekomstige ABN AMRO Bank realiseert opnieuw een stabiele performance en meldt over de eerste negen maanden van 2009 een bescheiden positief resultaat.
  • De resultaten van de door RBS verworven bedrijfsonderdelen blijven beïnvloed door de volatiliteit op de financiële markten en kredietmarkten en de overdracht van activiteiten; de onderdelen die in de toekomstige RBS N.V. blijven, laten een verbetering van de resultaten zien, in het bijzonder het aandelenbedrijf en global transaction banking.
  • ABN AMRO Groep boekt goede vooruitgang met de splitsing in twee onafhankelijke banken: de toekomstige ABN AMRO Bank N.V. die eigendom is van de Nederlandse staat, en de toekomstige RBS N.V. die in handen is van RBS Group.
Resultaten over derde kwartaal 2009
ABN AMRO Groep boekte over het derde kwartaal van 2009 een verlies van EUR 1.015 miljoen, waarmee het verlies over de eerste negen maanden opliep tot EUR 3.662 miljoen.

Het verlies van de Groep uit voortgezette bedrijfsactiviteiten over het derde kwartaal van 2009 nam af ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009 dankzij de combinatie van hogere operationele baten, lagere operationele bedrijfslasten en een verlaging van de bijzondere waardevermindering kredieten. Dit weerspiegelt het verdere herstel van de financiële markten in het derde kwartaal en de huidige tekenen van stabilisering van het economisch klimaat. Het verlies van de Groep uit voortgezette bedrijfsactiviteiten over het derde kwartaal wordt als volgt toegerekend: EUR 873 miljoen aan de bedrijfsonderdelen die door Royal Bank of Scotland Group plc (RBS) zijn verworven, EUR 32 miljoen aan de door de Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen en EUR 111 miljoen aan Central Items, waarin tevens zijn begrepen de beperkte positieve resultaten van het resterende belang van Santander in ABN AMRO.

Het verlies van de Groep uit voortgezette bedrijfsactiviteiten over de eerste negen maanden bedroeg EUR 3.762 miljoen. Door de door de Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen werd een bescheiden positief resultaat van EUR 45 miljoen behaald. Een verlies van EUR 3.636 miljoen is toegerekend aan de door RBS verworven bedrijfsonderdelen en een verlies van EUR 171 miljoen is toegerekend aan Central Items, waarin tevens is begrepen de bate gerelateerd aan het resterende belang van Santander in ABN AMRO. 

Bijlage I van dit persbericht geeft een overzicht van de resultaten en de financiële positie van de door de Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen, bijlage II geeft een overzicht van de resultaten en de financiële positie van de door RBS verworven bedrijfsonderdelen en bijlage III geeft een samenvatting van de resultaten en de financiële positie van de Groep. Als gevolg van de overdracht van bepaalde activa aan RBS plc en de nieuwe productie en omzet die thans door RBS plc wordt gerealiseerd en verantwoord uit hoofde van activiteiten die binnen de door RBS verworven bedrijfsonderdelen zijn beëindigd, zijn de resultaten van deze segmenten niet representatief voor de activiteiten die na de separatie resteren. Voor nadere informatie omtrent de resultaten van RBS Group wordt verwezen naar het persbericht dat RBS op 6 november 2009 publiceerde en dat beschikbaar is op de website van RBS Group (www.RBS.com).

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.