ABN AMRO Bank maakt pro forma financiële resultaten over 2009 bekend

Persbericht -

ABN AMRO Bank, de entiteit waarin de door de Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen zijn ondergebracht, meldt een pro forma negatief jaarresultaat van EUR 117 miljoen over 2009.

  • Het negatieve jaarresultaat is veroorzaakt door hogere kredietvoorzieningen, druk op de rentemarges, hogere lasten voor het depositogarantiestelsel en separatie- en integratiekosten.
  • Exclusief separatie- en integratiekosten en lasten voor het depositogarantiestelsel zou ABN AMRO Bank over 2009 een positief jaarresultaat van EUR 114 miljoen hebben geboekt.
  • De lasten bleven vrijwel gelijk ondanks de hogere lasten voor het depositogarantiestelsel en separatie- en integratiekosten; gecorrigeerd voor deze effecten in beide jaren, kwamen de lasten EUR 39 miljoen lager uit dan in 2008.
  • Over het vierde kwartaal van 2009 werd een negatief resultaat van EUR 162 miljoen behaald, inclusief lasten voor het depositogarantiestelsel, hogere kredietvoorzieningen en separatie- en integratiekosten; exclusief separatie- en integratiekosten en lasten voor het depositogarantiestelsel werd over het vierde kwartaal van 2009 een negatief perioderesultaat van EUR 21 miljoen behaald.
  • De tier 1 ratio en de total capital ratio bedroegen per 31 december 2009 respectievelijk 10,2% en 14,8%.
  • Volgens de huidige planning zal de juridische separatie van ABN AMRO Bank uit ABN AMRO Holding plaatsvinden op 1 april 2010.

Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN AMRO Bank:

"2009 was een jaar van uitdagingen. Allereerst vereisten de dagelijkse activiteiten door de ernstige economische vertraging extra aandacht. De baten en de marges stonden onder druk als gevolg van de moeilijke marktomstandigheden en de kredietvoorzieningen stegen tot recordhoogte. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, werd strikte kostenbeheersing toegepast. Hierdoor bleven de kosten binnen het budget. Extra separatie- en integratiekosten en hogere lasten voor het depositogarantiestelsel maskeerden echter de verbetering van het onderliggende kostenniveau. In 2009 is een nettoverlies van EUR 117 miljoen gerapporteerd. Als de separatie- en integratiekosten en de lasten voor het depositogarantiestelsel buiten beschouwing worden gelaten, zou het jaarresultaat uitkomen op een nettowinst van EUR 114 miljoen. Het jaar 2009 stond voorts in het teken van de verdere voorbereidingen voor de naderende separatie van ABN AMRO Holding. Deze separatie, die is gepland op 1 april 2010, zal het begin van een nieuwe periode voor de bank markeren en ons in staat stellen om te gaan bouwen aan een sterke, solide bank waarin het beste van ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland wordt samengebracht."

Dit persbericht bevat de pro forma resultaten van ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO Bank), die bestaat uit de door de Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen van ABN AMRO die in het eerste kwartaal van 2010 grotendeels zijn afgesplitst danwel anderszins zijn overgedragen aan ABN AMRO Bank. Deze bedrijfsonderdelen maakten in 2009 deel uit van ABN AMRO Holding N.V. en de door haar geconsolideerde entiteiten (ABN AMRO Holding) en werden aangestuurd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van ABN AMRO Holding.

De door de Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen bestaan uit de Business Unit Nederland, Private Clients (inclusief de International Diamond & Jewelry Group) en het segment Overige. Overige bevat activiteiten die niet kwalificeren als business activiteiten, inclusief hoofdkantoorfuncties en centraal gehouden asset en liability management portfolio's.

Bij de opstelling van de pro forma resultaten is aangenomen dat alle door de Nederlandse Staat verworven bedrijfsonderdelen die onderdeel zijn geworden van ABN AMRO Bank door middel van de juridische splitsing op 6 februari 2010 of anderszins zijn overgedragen aan ABN AMRO Bank, al waren overgedragen aan ABN AMRO Bank en haar geconsolideerde dochterondernemingen vanaf het begin van het eerste jaar dat voor vergelijkingsdoeleinden is opgenomen in de pro forma financiële informatie.

In de pro forma resultaten zijn begrepen de resultaten van NEW HBU II N.V. (NEW HBU II) en IFN Finance B.V. (IFN Finance) (hierna aangeduid als de 'EC Remedy'). De uitvoering van de verkoop van deze entiteiten aan Deutsche Bank in het begin van het tweede kwartaal volgend op de juridische separatie zal een verlies opleveren van circa EUR 800-900 miljoen. Een Mandatory Convertible Security van EUR 833 miljoen uitgegeven door ABN AMRO Bank zal worden omgezet in aandelen ten tijde van de juridische separatie (zie 'Vermogens-, liquiditeits- en financieringspositie').

De pro forma resultaten zijn exclusief het belang van de Nederlandse staat in de activa en verplichtingen die nog niet aan de leden van het consortium zijn toegewezen (de zogenaamde 'Shared Assets'). Deze blijven een belang van de Nederlandse staat totdat ze zijn verkocht of anderszins zijn vervreemd.

De cijfers in dit persbericht zijn exclusief het consolidatie-effect van private equity-belangen en zijn daardoor niet conform IFRS. Voor nadere informatie over de pro forma resultaten van ABN AMRO Bank wordt verwezen naar het jaarbericht 2009 van ABN AMRO Bank. De Engelstalige versie is vanaf vandaag beschikbaar op www.abnamro.com. Dit jaarbericht is een vrijwillige publicatie en moet in samenhang met het Jaarverslag 2009 van ABN AMRO Holding worden gelezen. Het jaarbericht 2009 van ABN AMRO Bank en het jaarverslag 2009 van ABN AMRO Holding staan op onze corporate website www.abnamro.com.

Voor het volledige persbericht verwijzen we u naar de website: www.abnamro.com

Jaarcijfers 2009​ (PDF 184 KB)

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.