ABN AMRO Group rapporteert sterke groei van de onderliggende winst naar EUR 1.077 miljoen in 2010

Persbericht -

ABN AMRO Group rapporteert sterke groei van de onderliggende winst naar EUR 1.077 miljoen in 2010

  • Het gerapporteerde nettoverlies over 2010 bedroeg EUR 414 miljoen als gevolg van de gedwongen verkoop uit hoofde van de EC Remedy (EUR 812 miljoen negatief na belastingen) en separatie- en integratiekosten (in totaal EUR 679 miljoen na belastingen). De gerapporteerde nettowinst over 2009 was EUR 274 miljoen.

  • De onderliggende nettowinst (exclusief de verkoop uit hoofde van de EC Remedy en exclusief separatie- en integratiekosten) bedroeg EUR 1.077 miljoen, vergeleken met een onderliggende nettowinst van EUR 142 miljoen in 2009.

  • Deze stijging komt voort uit hogere operationele baten (+10%) en lagere kredietvoorzieningen (-47%), ondanks hogere kosten als gevolg van juridische voorzieningen en kosten (EUR 264 miljoen na belastingen), zoals eerder gerapporteerd.
  • De onderliggende efficiëntieratio verbeterde naar 70%, van 75% in 2009.
  • Per 31 december 2010 bedroegen de pro forma gecombineerde core Tier 1 ratio, Tier 1 ratio en total capital ratio volgens Basel II respectievelijk 10,4%, 12,8% en 16,6 %.
  • De gerapporteerde nettowinst over het vierde kwartaal van 2010 bedroeg EUR 213 miljoen vergeleken met een gerapporteerde nettowinst over het derde kwartaal van EUR 341 miljoen; de onderliggende nettowinst over het vierde kwartaal van 2010 bedroeg EUR 309 miljoen, vergeleken met een onderliggende nettowinst van EUR 443 miljoen over het derde kwartaal van 2010 (inclusief een bate na belastingen uit de inkoop van eigen schuldbewijzen ten bedrage van EUR 130 miljoen).


Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN AMRO Group:
“Terugkijkend op 2010 is duidelijk dat we de doelen die we ons voor 2010 hadden gesteld, hebben bereikt en in sommige gevallen hebben overtroffen: wij hebben de separatie gerealiseerd, de eerste grote integratieprojecten op tijd en succesvol afgesloten, onze activiteiten weer opgebouwd, de klanttevredenheid vergroot en een sterk verbeterd financieel resultaat neergezet.

Hoofdoorzaken van de verbetering van de onderliggende winst in 2010 waren onze aanhoudende focus op klanten en op kosten, de eerste synergievoordelen van de integratie en het herstel van de Nederlandse economie. Het gerapporteerde resultaat werd beïnvloed door separatie- en integratiekosten en de gedwongen verkoop uit hoofde van de EC Remedy van in totaal EUR 1,5 miljard. De integratiekosten zullen in de voor ons liggende twee jaar sterk afnemen. Wij zijn goed op weg om de winstgevendheid en efficiëntie van de bank te verbeteren. Onze kapitaal- en liquiditeitspositie geeft ons een goede uitgangspositie om te voldoen aan de nieuwe kapitaalvereisten onder Basel III, die met ingang van 2013 gefaseerd zullen worden ingevoerd. De Nederlandse Staat heeft aangekondigd dat we met de voorbereidingen kunnen beginnen voor een exit in 2013. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een
beursnotering in 2014. Wij zijn hiermee zeer verheugd.

Dit alles was mogelijk dankzij onze klanten en medewerkers. Onze klanten zijn ons in deze turbulente tijden trouw gebleven of naar de bank teruggekomen. Wij zullen er alles aan doen om aan te tonen dat dit een juist besluit was. En onze medewerkers hebben een bewonderenswaardige inzet en niet aflatende toewijding getoond, zelfs in tijden van onzekerheid over hun persoonlijke situatie. Wij zijn hen hiervoor erkentelijk en zijn trots op hun prestaties.”

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.