SIXPACK samenwerking ziet af van oprichten gezamenlijke onderneming

Persbericht -

ABN AMRO, ING, KPN, Rabobank en Vodafone hebben besloten om per 1 juli 2012 de huidige SIXPACK samenwerkingsvorm, die onder meer gericht was op de introductie van betalen met de mobiele telefoon aan de kassa in 2013 via een gezamenlijke onderneming, te beëindigen. Dit besluit is het gevolg van ontwikkelingen in de markt die het mogelijk maken om het gestelde doel op een snellere, efficiëntere manier te bereiken. De partijen treden de komende tijd in overleg om de samenwerking op een andere manier gestalte te geven.


Aansluiting bij marktontwikkelingen
Medio 2011 tekenden de partijen een samenwerkingsovereenkomst om in Nederland gezamenlijk een systeem te introduceren voor dienstverlening op basis van mobiele telefoons, die uitgerust zijn met NFC (‘Near Field Communication’). Naast betalen zouden ook andere diensten zoals loyaliteitssystemen, theater en bioscooptickets, openbaar vervoer en identiteitsbewijzen worden ondersteund door een gezamenlijk platform. Hiervoor zou een  nieuw bedrijf worden ingericht als ondersteunende service organisatie.
 
Partijen zijn tot het inzicht gekomen dat de oorspronkelijk gekozen weg te complex is en te lang duurt. Ontwikkelingen in de markt bieden inmiddels mogelijkheden, die de noodzaak wegnemen om gezamenlijk een nieuw bedrijf op te richten. Het gevormde consortium, dat hierop gericht was, wordt daarom opgeheven.
 
Partijen zullen voor de introductie van mobiel betalen wel blijven samenwerken. De komende periode zal overleg plaatsvinden over de meest geschikte vorm waarin die samenwerking gestalte krijgt.  
 
Betalen met de mobiele telefoon in 2013
Het gebruik van smartphones stijgt explosief. NFC maakt steeds vaker deel uit van deze telefoons. Partijen zien daarin een bevestiging van het besluit om een systeem te introduceren waarin de mobiele telefoon gebruikt wordt voor het veilig uitvoeren van transacties. 
 
De aanpassing in de aanpak betekent een nieuwe impuls voor de realisatie van het systeem in 2013. De eerste prioriteit blijft de introductie van betalen aan de kassa met de mobiele telefoon.  
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Wim Westerhof, Programmadirecteur van
Sixpack op 06 53401187 of tot ABNAMRO, ING, KPN, Rabobank en Vodafone.

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.