ABN AMRO publiceert de besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Persbericht -

ABN AMRO Hoofdkantoor

Rik van Slingelandt is bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van vandaag benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar. Hij volgt Hessel Lindenbergh op.

De zittingstermijn van de meeste commissarissen liep bij deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders af. Om in de toekomst meer spreiding aan te brengen in de einddatum van benoemingen heeft de vergadering het volgende besloten:

  • Hans de Haan is herbenoemd voor een periode van één jaar (tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015); 

  • Rik van Slingelandt is herbenoemd voor een periode van twee jaar (tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016); 

  • Annemieke Roobeek is herbenoemd voor een periode van drie jaar (tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2017); 

  • Peter Wakkie is herbenoemd voor een periode van drie jaar (tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2017); 

  • Steven ten Have is herbenoemd voor een periode van vier jaar (tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2018);

  • Bert Meerstadt is herbenoemd voor een periode van vier jaar (tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2018); 

  • Marjan Oudeman is herbenoemd voor een periode van vier jaar (tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2018).

Alle leden van de Raad van Bestuur, met uitzondering van Kees van Dijkhuizen die in 2013 voor een termijn van vier jaar is benoemd, zijn voor een periode van vier jaar herbenoemd.

Na de goedkeuring van de jaarrekening 2013 heeft de vergadering ook haar goedkeuring gehecht aan het voorgestelde dividend over boekjaar 2013. Aan gewone aandeelhouders wordt EUR 350 miljoen uitgekeerd. In september was al een interim-dividend van EUR 150 miljoen betaald. Het slotdividend voor gewone aandeelhouders van EUR 200 miljoen wordt uiterlijk 17 april 2014 uitgekeerd.

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer persberichten