Nieuwe CAO ABN AMRO met pensioenafspraken

Persbericht -

Logo ABN AMRO

Op 2 april hebben ABN AMRO en de vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Dienstenbond een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao.

De belangrijkste afspraken in de nieuwe cao zijn:

  • een nullijn gedurende de looptijd van twee jaar;
  • een aanpassing van de pensioenregeling aan de wettelijke kaders;
  • een verlaging van de deelnemersbijdrage pensioen;
  • een overgang van het pensioen naar een Collective Defined Contribution-regeling (CDC);
  • en een verlenging van de Sociaal Plan cao met een jaar tot 1 januari 2016.

Caroline Princen, Raad van Bestuur ABN AMRO: "Ik ben zeer verheugd dat we een onderhandelingsresultaat hebben bereikt. Het is een lang, maar bovenal zorgvuldig proces geweest. Maar er lagen dan ook een aantal pittige dossiers op tafel. De afgesproken nullijn en de aanpassingen in de pensioenregeling betekenen een sobere cao voor de medewerkers, die past in de huidige tijdsgeest en bij de bank die we nu en straks willen zijn. Ik ben ook verheugd dat we met de vakbonden en het pensioenfonds, een voor de bank heel belangrijk pensioenresultaat hebben gesloten, dat de steun heeft gekregen van de Raad van Medewerkers van de bank (centrale ondernemingsraad), de Raad van Deelnemers van het pensioenfonds en de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO."

De nieuwe cao gaat, na goedkeuring door de leden van de vakbonden, met terugwerkende kracht in en geldt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. Na bekrachtiging van deze cao en uitwerking hiervan in een uitvoeringsovereenkomst kan de overgang naar CDC geëffectueerd worden. Voor 1 mei weten wij of deze voorwaarden in vervulling zijn gegaan en of de CDC-regeling een feit is.

ABN AMRO en het ABN AMRO Pensioenfonds zijn ook overeengekomen dat de bijstortverplichting van ABN AMRO komt te vervallen. ABN AMRO betaalt eenmalig een bedrag van EUR 500 miljoen. Eventuele overschotten in het ABN AMRO Pensioenfonds kunnen bovendien niet meer terugvloeien naar ABN AMRO. De nieuwe regeling maximeert de pensioenkosten voor ABN AMRO en voorkomt boekhoudkundige risico’s in de balans van de bank.

Binnen de CDC regeling wordt met een vaste, gemaximeerde pensioenpremie en binnen de fiscale kaders gestreefd naar een middelloonpensioen. De fiscale kaders betreffen een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar en een opbouwpercentage van 2,05% in 2014 en 1,875% vanaf 2015. De deelnemersbijdrage is vanaf 2015 verlaagd naar 5,5%.

In de afgelopen periode zijn de pensioenen niet volledig door het ABN AMRO Pensioenfonds geïndexeerd. Om de financiële impact voor het Pensioenfonds te beperken van het eventueel door het Pensioenfonds te nemen besluit tot inhaalindexatie, zijn partijen het eens geworden over een eenmalige bijdrage van EUR 200 miljoen door de bank.

Over de financiële impact van het Onderhandelingsresultaat Pensioen voor ABN AMRO heeft ABN AMRO vandaag een apart persbericht uitgebracht getiteld: ABN AMRO bereikt onderhandelingsresultaat met belangrijkste stakeholders over nieuwe pensioenregeling voor medewerkers in Nederland.

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer persberichten