Nieuwe arbeidsvoorwaarden en sociaal plan CAO ABN AMRO

Persbericht -

ABN AMRO Hoofdkantoor

ABN AMRO en de vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Dienstenbond hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao per 1 januari 2016 en een nieuwe Sociaal Plan cao per 1 januari 2017.

De belangrijkste afspraken in de nieuwe cao zijn:

  • Een vernieuwde Sociaal Plan cao vanaf 1 januari 2017.
  • De bank investeert extra in continue inzetbaarheid van medewerkers.
  • Loonsverhoging voor het personeel van 1,5%, vanaf 1 januari 2017.

Hilde Garssen, Directeur HR ABN AMRO: "We hebben met elkaar lastige discussies gevoerd en moeilijke beslissingen moeten nemen. We hebben met deze cao’s een verantwoord resultaat bereikt waarmee we naast de gematigde loonstijging investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De nieuwe cao’s sluiten aan bij de huidige tijdsgeest en bij de bank die we willen zijn."

De vakbonden leggen het onderhandelingsresultaat ter stemming voor aan hun leden. De uitslag van deze stemming wordt half januari 2016 verwacht. Bij een positieve uitkomst gaan de gemaakte afspraken per 1 januari 2016 in. De nieuwe cao is van toepassing op medewerkers die onder een Nederlands contract zijn aangesteld en heeft betrekking op ongeveer 80% van alle medewerkers van ABN AMRO.

Continue talentontwikkeling

De arbeidsvoorwaarden cao heeft een looptijd van twee jaar, tot 1 januari 2018. Bij het maken van de nieuwe cao-afspraken heeft continue talentontwikkeling van de medewerker centraal gestaan. De bank streeft naar continue inzetbaarheid van medewerkers. Daarbij gaat het er om de medewerker zoveel mogelijk inzetbaar te houden binnen de bank of daar buiten door meer te investeren in vitaliteit, scholing en begeleiding. Met de bonden is bijvoorbeeld afgesproken het persoonlijke Duurzaam Inzetbaarheidsbudget te verhogen met EUR 750 naar EUR 2.250 per 3 jaar.

Nieuwe sociaal plan cao

Over de Sociaal Plan cao is een vierjarige afspraak gemaakt. De huidige Sociaal Plan cao wordt met één jaar verlengd, tot 1 januari 2017. De nieuwe Sociaal Plan cao gaat in op 1 januari 2017 en heeft een looptijd van drie jaar tot 1 januari 2020. ABN AMRO wil de nieuwe Sociaal Plan cao in lijn brengen met de Wet Werk & Zekerheid, mede gebaseerd op de transitievergoeding. Medewerkers die worden aangezegd krijgen een persoonlijk mobiliteitsbudget van EUR 3.000. Daar komt EUR 2.000 bij voor medewerkers die gebruik maken van de mobiliteitsorganisatie.

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO