Update over voortgang onderzoek private banking kantoor Dubai

Persbericht -

ABN AMRO Hoofdkantoor

ABN AMRO geeft vandaag een update over het lopende onderzoek naar eerder bekend geworden onregelmatigheden op het private banking kantoor van de bank in Dubai.

Zoals eerder bekend gemaakt door ABN AMRO, heeft de bank naar aanleiding van de over het private banking kantoor in Dubai ontvangen klokkenluidersmeldingen uitvoerig onderzoek ingesteld. Hierbij zijn aanwijzingen gevonden voor de betrokkenheid van een medewerker van het kantoor van ABN AMRO in Dubai (Private Banking) bij een ongebruikelijke transactie. Vastgesteld is dat de medewerker begin 2014 van een (Private Banking) klant van ABN AMRO Dubai een bedrag (minder dan 100.000 USD) heeft ontvangen en dat bedrag vervolgens via zijn privé-rekening bij een andere bank heeft overgemaakt naar een rekening van een derde partij. De medewerker heeft daarmee in strijd gehandeld met de toepasselijke regels en gedragslijnen.

De transactie werd uitgevoerd via rekeningen bij andere banken waardoor deze op geen enkele manier zichtbaar was, of kon zijn, voor de interne controlesystemen van ABN AMRO. Er zijn geen gelden van klanten van ABN AMRO of andere derden verduisterd en er zijn ook geen klachten of claims van klanten ontvangen. De bank heeft tot op heden zelf evenmin verlies of schade geleden.

De Raad van Bestuur heeft direct nadat de bevindingen werden gemeld besloten tot het volgen van de daarvoor gebruikelijke procedure. Besloten is om de arbeidsverhouding met de medewerker per direct te beëindigen, conform het ‘zero tolerance’-beleid dat ABN AMRO toepast om de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en interne gedragsregels te waarborgen. De Raad van Bestuur heeft de toezichthouders in Nederland en in Dubai en de Raad van Commissarissen geïnformeerd en zal dat ook blijven doen gedurende het nog lopende onderzoek.

Daarnaast zijn op dit moment, in het kader van de lokale herbeoordeling van de klantenportefeuille van Private Banking van kantoor Dubai, 60% van de in totaal 1.100 klantdossiers opnieuw geëvalueerd. Dit heeft geleid tot de beëindiging van de relatie met klanten, die niet blijken te voldoen aan de hoge standaarden die ABN AMRO wereldwijd voor klantacceptatie en – transacties hanteert. Ook heeft ABN AMRO maatregelen getroffen om de internationale governance, onder meer via een aanscherping van rapportagelijnen en escalatieprocedures naar het hoofdkantoor, verder te versterken.

ABN AMRO verwacht het volledige onderzoek in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden. Toezichthouders (DNB en DFSA) hebben lokaal onderzoeken ingesteld. Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over producten en diensten