Wijziging in Tier 2 kwalificatie verlaagt regulatory total capital ratio

Persbericht -

ABN AMRO Hoofdkantoor

CET1 en buffer van verlies absorberende instrumenten blijven ongewijzigd

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft ABN AMRO geïnformeerd, dat bepaalde Tier 2-instrumenten moeten worden uitgesloten van de berekening van total capital. Deze uitsluiting geldt voor Tier 2- instrumenten die zijn uitgegeven na jaareinde 2011 (de CRR-datum) en vóór intrekking van de 403- aansprakelijkheidsverklaring die ABN AMRO Group ten gunste van ABN AMRO Bank had afgegeven.

Op basis van een recente uitspraak van de Hoge Raad inzake SNS acht de ECB dat de rangorde van claims van Tier 2-crediteuren is verbeterd onder de voormalige 403-aansprakelijkheidsverklaring. Daardoor zijn deze Tier 2-insttrumenten niet langer in overeenstemming met de Capital Requirements Regulation (‘CRR’).

De Tier 2-instrumenten die worden uitgesloten van de total capital ratio zijn (de ‘Uitgesloten Instrumenten’):

  • 7,125% EUR 1.000 miljoen (XS0802995166)

  • 6,250% USD 1.500 miljoen (XS0827817650)

  • 4,700% SGD 1.000 miljoen (XS0848055991)

Daarnaast vallen bepaalde andere instrumenten nu onder de overgangsregeling (de zogenoemde ‘grandfathering’-clausule) waardoor de Tier 2-kwalificatie jaarlijks zal dalen. Die instrumenten zijn:

  • 6,375% EUR 1.227 miljoen (XS0619548216)

  • 6,250% USD 595 miljoen (XS0619547838)

  • 7,750% USD 114 miljoen (144A: US00080QAD79, Reg S: USN0028HAP03)

De wijziging in de Tier 2-kwalificatie verlaagt de total capital ratio. Uit een voorlopige beoordeling blijkt dat de pro forma total capital ratio van 20,2% (19.5% fully loaded) gerapporteerd einde eerste kwartaal van 2015 zal dalen naar 18,8% (16,2% fully loaded). Hierin is tevens het effect verwerkt van sindsdien aangebrachte wijzigingen in het kapitaal. De pro forma total capital ratio ligt nog altijd ruim boven de toezichteis. Het CET1-kapitaal (van 14,1% per einde eerste kwartaal 2015) en de buffer van verlies absorberende instrumenten (MREL/TLAC) blijven ongewijzigd.

ABN AMRO zal niet overgaan tot de uitoefening van de regulatory call optie van de Uitgesloten Instrumenten. Het is niet noodzakelijk om – in verband met deze gebeurtenis – ter vervanging van de Uitgesloten Instrumenten nieuwe kapitaalsinstrumenten uit te geven om de daling in total capital te compenseren. Echter, ABN AMRO zal nieuwe kapitaalsinstrumenten of achtergestelde instrumenten blijven uitgeven om de buffer van verlies absorberende instrumenten verder uit te bouwen vanwege de jaarlijkse daling van de kapitaalskwalificatie, MREL/TLAC en elke andere veranderingen in toezichtregels.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO