ABN AMRO MeesPierson vergroot aandelenbelang verder

Persbericht -

Logo ABN AMRO

ABN AMRO MeesPierson heeft het belang in aandelen verder vergroot. Deze beleggingscategorie was sinds vorige maand al licht overwogen. Als belangrijkste reden voor de vergroting noemt de private bank van ABN AMRO de verwachte, positieve invloed van de economische stimuleringsplannen van aankomend Amerikaans president Donald Trump. Voor de Amerikaanse overheidsfinanciën is het van belang dat hij zowel de belastingen wil verlagen als de uitgaven (in infrastructuur) wil verhogen. Hoewel de overheidsschuld hierdoor fors toeneemt, zijn deze plannen op de korte termijn positief voor de groei van de Amerikaanse en wereldwijde economie. De verhoging van het aandelenbelang is ten koste gegaan van liquide middelen.

De sectorpositionering van de private bank is na de Amerikaanse verkiezingen iets offensiever geworden. Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson: "We verwachten dat de plannen van Trump de economische groei in de Verenigde Staten versnellen en dat de rente sneller oploopt dan eerder verwacht. Daarom verlagen we het belang in rentegevoelige sectoren als consumptiegoederen en telecommunicatie van neutraal naar onderwogen. De sector industrie is verhoogd van onderwogen naar neutraal, omdat we denken dat verbeterde groeivooruitzichten zich doorvertalen in toenemende winsten voor bedrijven in deze sector."

Neutrale weging ontwikkelde en opkomende landen

ABN AMRO MeesPierson wijzigt de weging in ontwikkelde en opkomende landen. Deze is voor beide naar neutraal gebracht. Tot nu toe had de private bank een lichte voorkeur voor opkomende markten. Maar de stijgende rente in de VS en de sterkere dollar maken investeren in opkomende markten minder interessant. Omdat de hogere rente de vooruitzichten voor opkomende landen verslechtert, heeft ABN AMRO MeesPierson de schuld van opkomende landen verkocht. Ontwikkelde markten zijn juist aantrekkelijker geworden, omdat de private bank verwacht dat zij meer gaan profiteren van de hogere groei in Amerika.

Verdere vermindering van het obligatiebelang

Met het oog op een stijging van de rente, kiest ABN AMRO MeesPierson voor een verdere vermindering van het obligatiebelang naar sterk onderwogen. Binnen de obligatieportefeuille blijft de private bank fors onderwogen in staatsobligaties, waarvan de rente na de verkiezing van Trump snel is gaan stijgen. Steinebach: "Wel gebruiken we de resterende hoeveelheid staatsobligaties als buffer, waarbij we een korte duratiestrategie hanteren. Bij rentestijging verkorten we de duratie, waardoor obligaties minder gevoelig worden voor een rentestijging. In periodes van rentedaling doen we het omgekeerde."

Bedrijfsobligaties nemen belangrijke plaats in

Binnen de obligatieportefeuille reserveert ABN AMRO MeesPierson een belangrijke plaats voor bedrijfsobligaties, zowel van zeer kredietwaardige als van meer risicovolle bedrijven. Steinebach: "Door de verbeterde economische vooruitzichten nemen de faillissementen af en veel risicovolle bedrijven kunnen daardoor een hogere rente betalen." De private bank verkoopt het bestaande belang in schuld van opkomende landen, waardoor de onderweging van obligaties als totale beleggingscategorie verder toeneemt. "De risico's voor schuld van opkomende landen neemt aanzienlijk toe, als gevolg van de sterkere stijging van de langetermijnrente. Ook vormt toenemend protectionisme een risico voor deze groep landen", aldus Steinebach.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO