ABN AMRO: Ontwikkeling woningmarkt blijft positief

Persbericht -

De Nederlandse woningmarkt blijft conform verwachting goed presteren. De meest recente woningmarktcijfers zijn zelfs iets gunstiger dan gedacht. Toch vormt dit voor het Economisch Bureau van ABN AMRO nog geen aanleiding om de ramingen aan te passen, zo staat in de nieuwe Woningmarktmonitor. De economen van de bank houden vast aan hun verwachting dat de woningprijzen en het aantal transacties in 2017 met 5 procent toenemen.

De ramingen blijven ongewijzigd, omdat het Economisch Bureau uitgaat van een stijging van de hypotheekrente in de tweede helft van dit jaar. Een op termijn hogere rente en het krappe woningaanbod temperen het woningmarktsentiment. "In de indicator van Vereniging Eigen Huis is de afgelopen maanden al een lichte sentimentdaling zichtbaar, al staat deze nog altijd op een hoog niveau", zegt econoom Philip Bokeloh. "Vanwege het hoge aantal verkopen daalt het woningaanbod. Kopers hebben dus minder keus. Omdat woningen steeds sneller van de hand gaan, hebben zij ook minder tijd om te beslissen. De woningmarkt wordt zo een verkopers- in plaats van een kopersmarkt."

Huizenkoper binnenkort gemiddeld veertiger

Onlangs becijferde het CBS dat de gemiddelde leeftijd van huizenkopers de laatste jaren tot 39 jaar is gestegen. Volgens het Economisch Bureau zet deze stijging door. "Binnen afzienbare tijd is de gemiddelde woningkoper een veertiger," voorspelt Bokeloh. "Door strengere inkomensnormen en de verplichting eigen spaargeld in te brengen, is het voor jongeren lastiger een huis te kopen. De aanschaf van hun eerste woning stellen zij daarom uit. Ook kopen meer ouderen een woning. Ouderen zijn kapitaalkrachtiger dan in het verleden. Naast hun AOW genieten zij vaak nog aanvullend pensioen. Ouderen zijn daardoor minder aangewezen op een huurwoning. Zij kiezen vaker een koopwoning die qua wensen en voorzieningen goed aansluit op hun levensfase."

Voorbereiden op vergrijzing

Het Economisch Bureau stelt dat ouderen graag in hun woning willen blijven wonen wanneer zij minder mobiel worden. Bokeloh: "Hun woning is daar echter niet altijd geschikt voor. Met een vergrijzende bevolking zal de vraag naar levensloopbestendige woningen toenemen. Dit vereist dat bij nieuwbouw al rekening wordt gehouden met een eventuele zorgvraag in de toekomst en dat bestaande woningen worden aangepast. De vorig jaar door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting geïntroduceerde Blijverslening biedt hier al mogelijkheden voor."

Bekijk hier de Woningmarktmonitor.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over wonen