ABN AMRO maakt besluiten jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend

Persbericht -

ABN AMRO Group N.V. (ABN AMRO) heeft vandaag haar jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Algemene Vergadering) gehouden.

Op de Algemene Vergadering was 86,83% van het totale geplaatste kapitaal en een even groot percentage van de stemrechten vertegenwoordigd.

De Algemene Vergadering heeft de gecontroleerde jaarrekening van ABN AMRO over 2017 vastgesteld. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering het voorgestelde slotdividend van EUR 752 miljoen ofwel EUR 0,80 per aandeel in contanten over boekjaar 2017 goedgekeurd. Het dividend wordt betaalbaar gesteld per 25 juni 2018. Verder is decharge verleend aan ieder lid van de Executive Board en de Raad van Commissarissen dat gedurende het boekjaar in functie was voor zijn of haar taakuitoefening gedurende 2017.

De Algemene Vergadering heeft de herbenoeming van Steven ten Have als lid van de Raad van Commissarissen goedgekeurd voor een periode van twee jaar eindigend bij het sluiten van de algemene vergadering in 2020.

De Algemene Vergadering heeft de Executive Board voor een periode van 18 maanden gemachtigd tot de uitgifte van aandelen of de toekenning van rechten op het inschrijven op aandelen tot maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO. De Algemene Vergadering heeft de Executive Board tevens gemachtigd om voorkeursrechten in verband met de uitgifte van dergelijke aandelen te beperken of uit te sluiten.

De Algemene Vergadering heeft verder de Executive Board voor een periode van 18 maanden gemachtigd tot de inkoop van (certificaten van) aandelen in het eigen aandelenkapitaal van ABN AMRO tot maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal. Bovendien heeft de Algemene Vergadering besloten tot intrekking van (een deel van) de aandelen die ABN AMRO Group als gevolg van de inkoop houdt in het eigen aandelenkapitaal. Zowel de inkoop als de intrekking van (certificaten van) aandelen zijn onder voorbehoud van de vereiste goedkeuringen van de toezichthouder en andere goedkeuringen.

Om de intrekking van aandelen mogelijk te maken, heeft de Algemene Vergadering tot slot besloten om via een partiële wijziging van de statuten het maatschappelijk kapitaal van ABN AMRO te verminderen.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO