President-commissaris ABN AMRO verkiest geen tweede termijn

Persbericht -

De Raad van Commissarissen van ABN AMRO deelt mede dat president-commissaris mevrouw Olga Zoutendijk het besluit heeft genomen om niet voor een tweede termijn in aanmerking te willen komen per 1 juli 2018. Als president-commissaris kan zij terug kijken op een succesvolle periode waarin richting aan de bank is gegeven en de bank nu op koers ligt.

Samen met de CEO is gewerkt aan de opzet en invulling van een nieuwe topstructuur die ruimte heeft gegeven voor doorstroom en instroom van top talent. In korte tijd heeft er bijna een verdubbeling van diversiteit plaatsgevonden in de toplagen van de bank. De klantgerichte cultuur heeft tijdens haar voorzitterschap verdere impulsen gekregen. 

De gepubliceerde financiële resultaten over deze periode zijn uitstekend geweest. Deze zijn mede onderliggend geweest aan de verdere afbouw van het belang van de staat en het vertrouwen van nieuwe aandeelhouders. Met het klantbelang voorop is er gewerkt aan vele vernieuwingen op het gebied van digital, fintech, sustainability in real estate en social impact banking. In deze periode is met de interne stakeholders zoals o.a. de Raad van Medewerkers een uitstekende relatie opgebouwd en heeft de ‘gouden driehoek’ effectieve invulling gekregen.

In het licht van deze bereikte doelen, heeft Olga Zoutendijk het besluit genomen om ruimte te geven aan een nieuwe president-commissaris die met vol elan verder kan gaan. Om het zoekproces naar een nieuwe voorzitter al te kunnen opstarten heeft zij aangegeven de komende maanden haar rol van voorzitter te verruilen voor die van lid van de Raad van Commissarissen. De huidige vice-voorzitter zal de taken als voorzitter tijdelijk waarnemen.

Zoutendijk: "Ik kijk met veel voldoening terug op wat er de afgelopen vier jaar is bereikt. Graag wil ik iedereen bedanken die hier aan bijgedragen heeft. Ik dank de klanten, medewerkers, leidinggevenden, aandeelhouders en de toezichthouders voor het vertrouwen dat ik ontving om gestalte te geven aan een toekomstbestendig ABN AMRO."

De Raad van Commissarissen respecteert de overwegingen die Olga Zoutendijk met ons heeft gedeeld. Alle leden van de Raad willen haar uitdrukkelijk bedanken voor haar constructieve rol in het opnieuw positioneren van de bank.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO