ABN AMRO kondigt voorgenomen juridische fusie aan

Persbericht -

ABN AMRO kondigt het voornemen aan om de organisatiestructuur van de groep te vereenvoudigen door een juridische fusie van ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO Bank) met ABN AMRO Group N.V. (ABN AMRO Group). Met de voorgenomen juridische fusie wordt ook een verbetering van de kapitaalratio’s (inclusief de leverage ratio), optimalisatie van administratieve processen en lagere administratieve kosten beoogd.

Met de voorgenomen fusie houdt ABN AMRO Group op te bestaan. Als gevolg hiervan worden de aandeelhouders van ABN AMRO Group aandeelhouders van ABN AMRO Bank. De certificaten van aandelen gaan aandelen vertegenwoordigen in ABN AMRO Bank, met behoud van de notering op Euronext Amsterdam. Voor de houders van door ABN AMRO Bank uitgegeven schuldpapieren treedt er geen verandering op. Verder heeft een juridische fusie geen materiële gevolgen.

Voor een juridische fusie is de instemming nodig van certificaathouders, aandeelhouders en de toezichthouders, waaronder DNB en de ECB.

Naar verwachting zal STAK AAG1 een vergadering bijeenroepen waarbij de certificaathouders wordt verzocht in te stemmen met wijziging van de statuten en aanpassing van de administratievoorwaarden die in verband met de voorgestelde fusie moeten worden doorgevoerd. De fusie moet met een twee derde meerderheid worden aangenomen door de vergadering van STAK AAG.

Verder worden de aandeelhouder (NLFI) en de certificaathouders verzocht bij de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group in te stemmen met de juridische fusie. Onder voorwaarde dat alle vereiste goedkeuringen zijn verleend, waaronder die van de toezichthouders, wordt de fusie naar verwachting in de loop van 2019 afgerond.

De convocatie van de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group wordt op 13 maart 2019 bekendgemaakt. Meer informatie over de voorgestelde fusie komt beschikbaar op www.abnamro.com/ir/merger.

Relevante links

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO