ABN AMRO en bonden bereiken onderhandelingsresultaat over cao en sociaal plan

Persbericht -

Afgelopen nacht bereikten de partijen een onderhandelingsresultaat over een nieuw sociaal plan en een nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao voor 2020 en 2021, en een nieuwe pensioenregeling voor de periode 2020 t/m 2024. De belangrijkste resultaten worden hieronder toegelicht.

Salarisverhoging twee keer 2,75%

De bank en de vakbonden zijn een salarisverhoging overeengekomen van twee keer 2,75%: per 1 april 2020 en per 1 april 2021. De bank komt hiermee tegemoet aan de maatschappelijke roep om meer loon voor werknemers. In 2019 is de gemiddelde cao contractloonstijging in Nederland 2,75%.

5 weken vakantie

Naast een salarisverhoging zijn de bank en de vakbonden het ook eens geworden over een verhoging van het aantal vakantieweken van 4 naar 5 per jaar vanaf 2020. Onderzoek onder medewerkers wees afgelopen voorjaar uit dat medewerkers veel waarde hechten aan vakantiedagen. De bank wil zo een goede werk-privé-balans verder stimuleren.

6 weken betaald verlof bij geboorte

Partners krijgen meer tijd om samen te genieten van de eerste periode van hun pasgeboren kind. Zij krijgen vanaf 2020 niet langer 2 weken maar 6 weken volledig doorbetaald verlof.

Nieuwe pensioenregeling

Om toekomstbestendig te blijven staat de bank voor flinke uitdagingen. Bij de blijvende lage rente staan marges onder druk en moeten de kosten beheerst blijven. In deze context zijn er afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling. Om de pensioenkosten voorspelbaar te houden, draagt de bank vanaf 2020 niet langer een variabele maar een vaste premie af van 37% van de pensioengrondslag. Per 1 januari 2020 wordt daarnaast eenmalig 4% gestort als premiereserve.

Banking for better-dagen

ABN AMRO wil elke medewerker ruimte geven om de purpose Banking for better, for generations to come nog meer tot leven te brengen. Daarom kunnen alle medewerkers vanaf 2020 één week per jaar naar eigen inzicht besteden aan het realiseren van hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke doelen. Deze Banking for better-dagen (B4B-dagen) komen in de plaats van de ‘oude’ verlofregelingen studieverlof en vrijwilligersverlof.

Van onderhandelingsresultaat naar cao-akkoord

De vakbonden leggen deze maand het onderhandelingsresultaat voor aan hun leden en vragen hen te reageren voor 26 september 2019. Tegelijkertijd toetst het ABN AMRO pensioenfonds de uitvoerbaarheid van de nieuwe pensioenregeling. Als de leden instemmen en het pensioenfonds de pensioenregeling kan uitvoeren, gaan het sociaal plan, de nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao en de nieuwe pensioenregeling in per 1 januari 2020.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO