Aandelen hebben al veel herstel ingeprijsd

Persbericht -

Markten breken records, maar ABN AMRO MeesPierson gaat niet mee in de euforie waarin financiële markten verkeren. De private bank van ABN AMRO stelt dat de markten al maanden voorlopen op de fundamentele omstandigheden. Mede daarom behoudt ABN AMRO MeesPierson de neutrale visie op aandelen. ABN AMRO MeesPierson blijft nog altijd terughoudend op obligaties, hoewel recent de rentegevoeligheid voor de vastrentende portefeuille wat is afgebouwd.

Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson: “Er zijn verschillende, gunstige economische indicatoren, al heeft de uitbraak van het coronavirus daar enige verandering in gebracht. In totaliteit loopt de markt echter iets te ver op de muziek vooruit. Met markten die nieuwe records noteren, neemt de kans op een correctie toe als we de gematigde groeivooruitzichten in ogenschouw nemen. Daarom gaan wij niet mee in de euforie. Dat neemt niet weg dat beleggers naar aandelen worden gedreven. Dat komt door de zeer lage of zelfs negatieve spaarrentes, de lage rendementen op de obligatiemarkten en een handjevol licht positievere nieuwberichten over de wereldwijde productie en de handel. Eerlijk gezegd: voor beleggers die rendement zoeken, zijn er niet veel alternatieven anders dan aandelen.”

Niet het juiste moment

Volgens ABN AMRO MeesPierson is het voor beleggers niet het moment om veranderingen in de aandelenportefeuille aan te brengen. Zo wijst de bank op de verwachte, lage economische groei, waarvan wordt verwacht dat die pas halverwege het jaar aantrekt. De bank verwacht een gematigd herstel, terwijl de markt, zeker voor de VS, een sterk herstel inprijst. Ook voorziet ABN AMRO MeesPierson dit jaar een licht herstel van bedrijfswinsten en vindt de bank de marktverwachtingen, die rond de 10% liggen, te optimistisch. Bovendien is er – weliswaar na een eerste akkoord over een Amerikaans-Chinese handelsdeal – nog steeds onduidelijkheid over de exacte uitwerking ervan. De bank sluit evenmin uit dat de blik van Trump straks naar andere markten in de wereld gaat. Tot slot spreken waarderingen niet meer in het voordeel van aandelen. Dat neemt niet weg dat stimulerend beleid van centrale banken en overheden van positieve invloed is voor financiële markten.

Aandelen: VS blijft aan kop

De Amerikaanse aandelenmarkten doen het nog steeds beter dan de andere regio’s. Dankzij de relatief sterke economische groei en de winstvooruitzichten doen Amerikaanse aandelenmarkten het – in vergelijking met Europa en de opkomende markten – een stuk beter. Daarom blijft de voorkeur uitgaan naar de Verenigde Staten (licht overwogen positie). Wessels: “In Europa (lichte onderweging) zijn er redelijk gunstige signalen, namelijk dat de economische ontwikkeling stabiliseert en de rente begint te stijgen. Maar omdat het ‘momentum’ naast de toestroom in technologieaandelen nog altijd de belangrijkste factor is die de markten aanjaagt, houden we het op de Amerikaanse markt. Wel hebben we de positie in Europese aandelen het laatste kwartaal van 2019 verhoogd. Willen we voortvarender in Europa gaan investeren ten opzichte van de VS, dan moeten we toch echt een markt zien die zich weer op waarderingen richt. In de opkomende markten (neutraal) zijn de waarderingen aantrekkelijk, maar de bedrijfswinsten en de economische ontwikkelingen zwak.”

Sectoren

ABN AMRO MeesPierson behoudt binnen de aandelensector onverminderd de voorkeur voor de technologiesector (overwogen). Als reden noemt de bank dat deze sector positief meelift op de digitalisering van de economie. Ook blijft de bank vanwege de toenemende vergrijzing de voorkeur geven aan de sector gezondheidszorg (overwogen). Consumptiegoederen en nutsbedrijven blijven uit de gratie (onderwogen). Deze sectoren kenmerken zich door hoge waarderingen en zijn gevoelig voor renteveranderingen. ABN AMRO MeesPierson blijft neutraal tegenover de overige sectoren: communicatiediensten, consumptiegoederen, energie, financiële instellingen, industrie, basismaterialen en vastgoed.

Relevante links

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over producten en diensten