ABN AMRO: EUR 1 miljard aan aanvullend Tier 1-kapitaal succesvol geplaatst

Persbericht -

ABN AMRO Bank heeft vandaag EUR 1 miljard aan diep achtergestelde effecten uitgegeven en geprijsd. Met een totale vraag van beleggers van EUR 10 miljard kon ABN AMRO profiteren van gunstige marktomstandigheden en de coupon vaststellen op 4,375%.

De Perpetual Additional Tier 1 Capital Securities kennen een tijdelijk verliesabsorptiemechanisme en halfjaarlijkse discretionaire niet-cumulatieve coupons, en zijn in 2025 aflosbaar.

De definitieve versie van het prospectus wordt beschikbaar gesteld op de website van ABN AMRO.

Dit persbericht geldt noch als een aanbod tot het kopen van effecten noch als een uitnodiging tot een dergelijk aanbod en evenmin zullen deze Additional Tier 1 Capital Securities worden aangeboden of verkocht in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring op grond van toepasselijke effectenwetgeving in een dergelijke jurisdictie.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO