Over ons

ABN AMRO Foundation is een stichting die zich richt op maatschappelijke projecten en initiatieven, van sociaal ondernemen tot kinderen met een beperking helpen bij het sporten. De medewerkers van ABN AMRO zijn de drijvende kracht achter de Foundation. Ieder jaar kunnen we weer rekenen op de inzet van meer dan 10.000 collega’s. Zij zetten hun tijd, kennis en expertise in als vrijwilliger. In de cao van ABN AMRO is vastgelegd dat medewerkers één week per jaar vrijwilligersverlof kunnen opnemen. Zo stimuleren we iedereen bij te dragen aan de maatschappij.

In 2016 organiseerde ABN AMRO Foundation 409 vrijwilligersprojecten en zetten ABN AMRO medewerkers zich 12.747 keer vrijwillig in voor sociale projecten. Van coaching voor startende (micro-)ondernemers tot lees- en rekenhulp op basisscholen.

Organisatie

ABN AMRO Foundation heeft vier bestuursleden, waarvan één onafhankelijk lid. Het bestuur bepaalt de strategie en het beleid van ABN AMRO Foundation. Daarnaast controleert ze de financiën en de uitvoer van het jaarplan.

De dagelijkse leiding is in handen van een directeur en de werkzaamheden worden uitgevoerd door twaalf collega's van ABN AMRO. Minimaal drie keer per jaar vindt er overleg plaats met het bestuur, waarbij de directeur en de medewerkers rapporteren over de voortgang van het jaarplan en de financiën.

Het bestuur ontvangt geen beloning. Wel hebben de bestuursleden recht op vergoeding van de kosten, die ze maken om hun functie uit te oefenen.

Bestuursleden en directeur

Voorzitter Kees van Dijkhuizen

Voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO
'We willen duurzame waarde creëren, zowel financieel als niet-financieel. Voor onze klanten, maar ook voor de maatschappij als geheel. Bijvoorbeeld door de inzet van onze medewerkers via ABN AMRO Foundation. Zo worden we een betere bank, die bijdraagt aan een betere wereld.'

Algemeen bestuurslid Hilde Garssen

Directeur Business Services ABN AMRO
'Maatschappelijke betrokkenheid begint volgens mij met begrip. Ervaar eerst maar eens hoe de werkelijkheid van iemand anders eruitziet. Dat vind ik nou zo mooi aan de projecten van ABN AMRO Foundation: daar zie je verschillende werelden samenkomen.'

Algemeen bestuurslid Klaas Ariaans

Directeur Personal Banking ABN AMRO
'Iets doen voor en samen met iemand die het minder goed heeft, geeft mij een fantastisch gevoel. Bijvoorbeeld samen sporten of schilderen. Gewoon een beetje aandacht. Vaak een kleine moeite, maar je krijgt er zo veel voor terug.'

Penningmeester Jan van Rutte

Lid Raad van Commissarissen SNS Bank NV 
'Medewerkers van ABN AMRO zijn van oudsher maatschappelijk betrokken. Daar hebben we het niet zo vaak over, maar ze zetten al jaren hun tijd, kennis en kunde in voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Vaak nét dat duwtje in de rug waardoor ze verder komen.'

Directeur Ernst Boekhorst

Manager Brand, Sponsoring & Foundation

ANBI-status

Stichting ABN AMRO Foundation staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174092. Sinds 1 januari 2011 heeft de stichting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Belastingdienst heeft voor deze ANBI-status fiscaal nummer 810798830 uitgegeven.

Jaarrekening

De jaarrekening vindt u in ons financieel jaarverslag 2017​ (PDF 84 KB).

Contact

ABN AMRO Foundation

PAC HQ 9146
Postbus 283
1000 EA Amsterdam

Bezoekadres

Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
foundation@nl.abnamro.com