Over ons

Over ons ABN AMRO Foundation

ABN AMRO Foundation is een stichting die zich richt op maatschappelijke projecten en initiatieven, van sociaal ondernemen tot kinderen met een beperking helpen bij het sporten. De medewerkers van ABN AMRO zijn de drijvende kracht achter de Foundation. Ieder jaar kunnen we weer rekenen op de inzet van meer dan 10.000 collega’s. Zij zetten hun tijd, kennis en expertise in als vrijwilliger. In de cao van ABN AMRO is vastgelegd dat medewerkers één week per jaar vrijwilligersverlof kunnen opnemen. Zo stimuleren we iedereen bij te dragen aan de maatschappij.

In 2016 organiseerde ABN AMRO Foundation 409 vrijwilligersprojecten en zetten ABN AMRO medewerkers zich 12.747 keer vrijwillig in voor sociale projecten. Van coaching voor startende (micro-)ondernemers tot lees- en rekenhulp op basisscholen.

Organisatie

ABN AMRO Foundation heeft vier bestuursleden, waarvan één onafhankelijk lid. Het bestuur bepaalt de strategie en het beleid van ABN AMRO Foundation. Daarnaast controleert ze de financiën en de uitvoer van het jaarplan.

De dagelijkse leiding is in handen van een directeur en de werkzaamheden worden uitgevoerd door twaalf collega's van ABN AMRO. Minimaal drie keer per jaar vindt er overleg plaats met het bestuur, waarbij de directeur en de medewerkers rapporteren over de voortgang van het jaarplan en de financiën.

Het bestuur ontvangt geen beloning. Wel hebben de bestuursleden recht op vergoeding van de kosten, die ze maken om hun functie uit te oefenen.

Bestuursleden

Directeur

ANBI-status

Stichting ABN AMRO Foundation staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174092. Sinds 1 januari 2011 heeft de stichting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Belastingdienst heeft voor deze ANBI-status fiscaal nummer 810798830 uitgegeven.

Jaarrekening

De jaarrekening vindt u in ons financieel jaarverslag 2015​ (PDF 28 KB).

Contact

ABN AMRO Foundation

PAC HQ 9146
Postbus 283
1000 EA Amsterdam

Bezoekadres

Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
foundation@nl.abnamro.com