Verschillende culturen, één ambitie

De wereld wordt steeds diverser. We willen een bedrijf zijn waarin onze klanten zich herkennen. Om het aandeel medewerkers met een niet-westerse achtergrond te vergroten, tekenden we in juni 2018 als een van de eerste bedrijven in Nederland het charter Culturele Diversiteit van Talent naar de Top. Hiermee leggen we onszelf vast op het vergroten van het aandeel niet-westerse medewerkers binnen onze bank. In 2020 willen we 7% niet-westerse collega’s in de subtop en 6% in topfuncties.

Streven naar culturele diversiteit

Al vanaf 2014 vragen we onze medewerkers hun culturele achtergrond op vrijwillige basis te melden. We zijn een van de weinige bedrijven die dit doen, maar we vinden het belangrijk om vinger aan de pols te houden. Sinds enkele jaren staat het thema culturele diversiteit hoog op de agenda van het dagelijks bestuur. Zo is er een Taskforce Cultural Diversity actief waarin senior medewerkers van elk bedrijfsonderdeel zitting hebben. Dit zijn collega’s vanuit diverse culturen en achtergronden. De taskforce richt zich op het vergroten van culturele diversiteit door een snellere doorstroom van medewerkers met een niet-westerse achtergrond.

Naar een multiculturele organisatie

Om dit te bereiken doen we veel. Met het Career Accelerating Programme begeleiden mentoren binnen de bank niet-westerse talenten met hun loopbaanplanning. Met het nieuwe Future Talent Programme helpen we high potentials met een niet-westerse achtergrond naar de sub(top) door te groeien. Op initiatief van medewerkers zijn we in 2017 gestart met Reboot, een programma dat statushouders een baan of stage biedt binnen de bank. Samen met andere bedrijven zijn we actief in het door ABN AMRO opgerichte Agora Network. Hier zetten talenten met roots uit alle hoeken van de wereld zich in om de culturele diversiteit binnen bedrijven te bevorderen.

Aandeel niet-westerse medewerkers stijgt

Ieder kwartaal meten we de voortgang. In 2018 kwamen we uit op 4,4% medewerkers met een niet-westerse achtergrond op subtopposities en 3,4% aan de top. Onze doelen komen dichterbij maar laten tegelijkertijd ruimte voor verbetering. We zijn op de goede weg en dat valt ook in de buitenwereld op. Dat we sinds 2018 mogen deelnemen aan de SER adviesraad voor diversiteit is voor ons een extra aanmoediging de ingeslagen weg naar een multiculturele organisatie te vervolgen.