Energie

Toegang tot betrouwbare en betaalbare energie is fundamenteel voor ons welzijn en onze welvaart. Tegelijkertijd begrijpt ABN AMRO dat hiermee aanzienlijke duurzaamheidsrisico’s gepaard gaan. Daarom streven we naar een verantwoorde beheersing van de ecologische, sociale en ethische effecten (ESE) van de activiteiten binnen de energiesector.

Zo financieren we, onder andere, geen nieuwe kolencentrales en oliewinning uit teerzanden of de pijpleidingen daarvoor. Ook werken we met een beoordelingsvragenlijst voor klanten en transacties. Deze meet in hoeverre olie-, gas- en energiebedrijven, processen en beleid toepassen om de ESE-effecten van hun bedrijfsvoering te beheersen.

In ons sectorbeleid voor de energiesector zijn tevens richtlijnen voor dammen opgenomen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationale best practices van de International Hydropower Association en de World Commission on Dams. De richtlijnen zijn gericht op naleving van de Equator Principles​​ (PDF 117 KB) die wij onderschrijven.