Sectorbeleid

ABN AMRO heeft duurzaamheidsbeleid ontwikkeld voor de sectoren waarin zij actief is: Chemie en Farmacie, Commercieel vastgoed, Defensie, Energie, Landbouw, Maakindustrie, Transport en Winningsindustrie.

Het beleid beschrijft de manier waarop we met duurzaamheidsissues binnen deze sectoren omgaan. Daarbij richt het zich specifiek op de kenmerken van elke sector, specificeert de duurzaamheidsrisico’s die er spelen en noemt de bijpassende managementprocedure.