Sectorbeleid

ABN AMRO heeft duurzaamheidsbeleid ontwikkeld voor de sectoren waarin zij actief is: Chemie en Farmacie, Commercieel vastgoed, Defensie, Energie, Landbouw, Maakindustrie, Transport en Winningsindustrie.

Het beleid beschrijft de manier waarop we met duurzaamheidsissues binnen deze sectoren omgaan. Daarbij richt het zich specifiek op de kenmerken van elke sector, specificeert de duurzaamheidsrisico’s die er spelen en noemt de bijpassende managementprocedure.

Chemie en Farmacie

ABN AMRO erkent dat de chemie- en farmaciesector aanzienlijke duurzaamheidsrisico’s met zich meebrengt.

Lees meer over het beleid voor de chemie- en farmaciesector

Commercieel vastgoed

Als financiële dienstverlener is ABN AMRO een strategische gesprekspartner voor klanten in de commercieel vastgoedsector.

Lees meer over het beleid voor de sector commercieel vastgoed

Defensie

Ons defensiesectorbeleid erkent het recht van democratische naties om zelfverdedigingsmiddelen aan te schaffen.

Lees meer over het beleid voor de defensiesector

Energie

Toegang tot betrouwbare en betaalbare energie is fundamenteel voor ons welzijn en onze welvaart.

Lees meer over het beleid voor de energiesector

Landbouw

Landbouw is belangrijk voor ABN AMRO. We verwachten dat deze sector blijft groeien, maar zijn ons ook bewust van de serieuze duurzaamheidskwesties die er spelen.

Lees meer over het beleid voor de landbouwsector

Maakindustrie

Een groot deel van de wereldbevolking werkt in de maakindustrie. 

Lees meer over het beleid voor de maakindustrie

Transport

Binnen de transportsector doet ABN AMRO vooral zaken met grote bedrijven in de scheepvaart.

Lees meer over het beleid voor de transportsector

Winningsindustrie

ABN AMRO let scherp op de ecologische, sociale en ethische effecten (ESE) van activiteiten in de mijnbouw en metaalsector.

Lees meer over het beleid voor de winningsindustrie