Maakindustrie

Een groot deel van de wereldbevolking werkt in de maakindustrie. ABN AMRO beseft dat globalisering en toenemende internationale concurrentie druk kunnen zetten op arbeidsnormen en -rechten. We verwachten van onze klanten dat ze zorg dragen voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle medewerkers, dus ook van dagloners en seizoenwerkers. Daarnaast moeten ze andere mensenrechten respecteren, net als de rechten van inheemse volkeren.

We verwachten bovendien dat klanten voldoende verantwoordelijkheid nemen voor hun productieketen en zich houden aan internationale arbeidsnormen. Daarbij letten we specifiek op:

  • de inzet van kinderarbeid en gedwongen arbeid
  • een gezonde en veilige werkomgeving
  • eerlijke arbeidsvoorwaarden, waaronder loon
  • het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling
  • de aanwezigheid van een antidiscriminatiebeleid
  • uitsluiting van onacceptabele praktijken, zoals omkoping en corruptie
Lees ons beleid​ (PDF 111 KB) voor de maakindustrie.