Duurzame energie: de oplossing tegen klimaatverandering

Samen naar een energiezuiniger huis Kijk de video

Opwarming van de aarde, verzuring van oceaanwater, stijging van de zeespiegel en verarming van landbouwgrond. Deze ongewenste versnellingen willen (en moeten!) we voorkomen. We streven naar een wereld waarin onze CO2-uitstoot in balans is met het functioneren van de natuur en de wereld. Die balans bereiken we alleen als we daar met elkaar – overheden, bedrijven, en burgers – meer over weten en vervolgens ook slimmer aan werken. ABN AMRO wil daarom de financiering van die energietransitie aanpakken samen met haar klanten. Ook jij zelf kunt veel doen: bijvoorbeeld door je huis te isoleren, door een goed presterende (al of niet hybride) CV-ketel of warmtepomp te installeren of door geheel van het gas te gaan.

Het Klimaatakkoord in Parijs (2015) en ons eigen Nationale Klimaatakkoord (2018)

Wat hebben we met elkaar ook weer afgesproken over de overgang van fossiele energie (zoals olie en gas) naar duurzame energie (zoals zon, wind, aardwarmte en warmteterugwinning)?

Met het Klimaatakkoord in Parijs (2015) hebben 175 landen afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen zo sterk aan banden te leggen dat de klimaatopwarming beperkt blijft tot maximaal 1,5 tot 2 graden Celsius.

Als de temperatuurstijging aanzienlijk groter wordt dan 1,5 graad, lopen we flinke kans op een zeespiegelstijging, veranderingen in weerpatronen, droogte en daardoor voedsel- en watercrises, waarschuwen wetenschappers. Het belangrijkste broeikasgas is CO2 dat voornamelijk in de lucht komt door de verbranding van kolen, olie en gas. In het Klimaatakkoord van Parijs is daarom afgesproken dat in 2030 de wereld 49% minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Hoe Nederland dat gaat aanpakken staat in het Nationale Klimaatakkoord, dat eind 2018 klaar was en in de maanden daarna wordt doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. 

Wat kun jij zelf doen tegen klimaatverandering?

Natuurlijk kun je veel dingen op en rond het huis doen om minder te verbruiken: denk aan de aanschaf van LED-verlichting, elektrische apparaten uitzetten als je afwezig bent. Misschien best beginnen met het onderzoeken van je verbruik door het te meten met een slimme meter. Behalve de fossiele brandstof die je verbruikt om comfortabel te wonen, is jouw totale energiegebruik eigenlijk veel hoger. Dat komt doordat er veel energie nodig is om spullen te fabriceren. Deze energie zit dus al ingebakken in de spullen, die je dagelijks koopt en gebruikt. Dit onrechtstreekse energieverbruik vertegenwoordigt een aanzienlijk aandeel van je totale energieverbruik, sterk afhankelijk van welke materialen gebruikt zijn bij de productie. Hier wordt minder over gesproken, omdat het energiegebruik voor het maken van onze spullen vaak in Aziatische landen plaatsvindt. Als je dit energieverbruik wil aanpakken, koop dan alleen spullen die je echt nodig hebt, en laat spullen vaker onderhouden, schoonmaken en repareren. Minder vaak nieuwe ICT-apparatuur zoals laptops of smartphones aanschaffen, scheelt ook behoorlijk.

Bron: Wikipedia

Waarom doet ABN AMRO aan verduurzaming?

We vinden het belangrijk dat onze samenleving steeds duurzamer wordt. Daarom zijn we partner van ‘Iedereen doet wat’. Een initiatief van de overheid waarmee we samen stappen kunnen zetten naar een duurzamer Nederland. Doe je mee?

Zien wat wij nog meer doen om een duurzame, betere wereld te creëren?

Kijk dan op onze pagina over verduurzamen

Jan Raes

Jan Raes

Sustainability Advisor

Jan.Raes@nl.abnamro.com +31 (0)20 383 1753