Voedselverspilling: een immens probleem waar jíj zelf veel aan kunt doen!

Hoe wij 50% minder voedsel willen verspillen voor 2030 Watch the video

Gemiddeld gooien Nederlanders thuis 50 kilo per jaar aan eten weg. En daar komt alle voedselverspilling bij de boer, de supermarkt en de horeca nog bij. Naar schatting belandt wereldwijd zelfs een derde van al het geproduceerde voedsel bij het afval. Geen wonder dat de Verenigde Naties voedselverspilling tot een van de zeventien Sustainable development goals hebben uitgeroepen. Het goede nieuws: jíj kunt zelf ontzettend veel doen om voedselverspilling te verminderen.

Hoeveel eten gooien we weg met zijn allen?

De cijfers van voedselverspilling zijn choquerend. Als je al het verspilde voedsel in de wereld bij elkaar optelt, kun je daarmee vier keer alle ondervoede aardbewoners van eten voorzien. Naar schatting een derde van al het geproduceerde voedsel belandt nooit in onze magen. Als dat niet zou gebeuren, zouden we 1,4 miljard hectare aan landbouwgrond minder nodig hebben. Dat zijn meer dan 2 miljard voetbalvelden (die dus eigenlijk nooit ontgonnen hadden hoeven worden). Bij de productie van al dat verspilde voedsel komt jaarlijks 3,3 gigaton CO2 vrij, zeventien keer de totale uitstoot van Nederland. Dus ook voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs helpt terugdringen van voedselverspilling behoorlijk.

Niemand wil toch voedsel verspillen. Waarom gebeurt het dan toch?

De oorzaken verschillen sterk per land. In Nederland (en veel andere westerse landen) zijn consumenten verantwoordelijk voor een fors deel van de verspilling. De gemiddelde Nederlander gooit 50 kilo voedsel weg per jaar. Brood staat daarbij ruim bovenaan, maar liefst 9,2 kilo. Dat zijn zo’n 200 boterhammen per persoon per jaar! Zuivel, groenten en fruit gaan ook massaal de gootsteen en afvalbak in. Eigenlijk is het probleem dat wij in Nederland relatief weinig voor ons voedsel betalen (ten opzichte van ons inkomen). Gemiddeld geven Nederlanders 11 procent van hun inkomen uit aan voeding, in sommige landen is dat wel 30 of 40 procent. Cynisch gezegd: wij kunnen het ons prima permitteren om al dat voedsel weg te gooien. In minder-welvarende landen ligt het probleem dan ook op een heel ander terrein. Daar treedt de meeste voedselverspilling op bij de boer. Dat heeft vaak te maken met een gebrek aan goede koeling, bij opslag en transport.

Wat kunnen we eraan doen?

Dat verschilt per land. In warme landen kan moderne technologie (bijvoorbeeld eenvoudige koelcontainers op zonne-energie) veel verspilling voorkomen. Ook in Nederland kan technologie helpen (bijvoorbeeld sensoren die de kwaliteit van voedsel monitoren). De afdeling Sector Advisory van ABN AMRO heeft op dit terrein veel kennis in huis en probeert voedselproducenten met verspillingsdeskundigen in contact te brengen, om voedselverspilling bij productie, transport en in supermarkten tot een minimum te beperken.  

De Nederlandse overheid pakt het onderwerp dan ook stevig beet. Zo is de Food Task Force opgericht, om voedselverspilling voor 2030 met de helft terug te dringen. Maar het blijkt een lastig onderwerp. Voedselverspilling staat al langer op de duurzaamheidsagenda van de overheid, bedrijven en consumenten, maar er wordt nauwelijks vooruitgang geboekt. Volgens de laatste monitor Voedselverspilling van Wageningen University is in de periode tussen 2009 en 2016 de voedselverspilling gelijk gebleven. Tijd dus om er nu echt de schouders onder te zetten. 

We willen de voedselproducenten, transportbedrijven en supermarkten die wij financieren helpen met verduurzamen. Maar dan moeten we ook zelf het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld in onze bedrijfsrestaurants. Alleen al in Nederland lunchen daar elke dag 2.500 medewerkers. We doen allerlei proeven -en gebruiken slimme technologieën- om voedselverspilling terug te dringen. Hierdoor lukte het om in één kwartaal al 50 procent minder te verspillen. Alles wat we hier in het klein leren, voeren we door op andere locaties. 

Hoe kun jij voedselverspilling tegengaan?

Wie waarschijnlijk het meest kan bijdragen, ben jij! Op verschillende websites, bijvoorbeeld die van Milieu Centraal, vind je tientallen praktische tips om voedselverspilling in jouw huishouden tot vrijwel nul te beperken. We geven er drie: gooi producten niet weg zodra de THT-datum (ten minste houdbaar tot) verstreken is. Het product is meestal veel langer goed. Doe altijd boodschappen met een boodschappenlijstje, en koop alleen wat je echt op korte termijn nodig hebt. En bezwijk niet voor aanbiedingen (tenzij je écht vijf kilo mandarijnen nodig hebt de komende dagen).

Waarom doet ABN AMRO aan verduurzaming?

We vinden het belangrijk dat onze samenleving steeds duurzamer wordt. Daarom zijn we partner van ‘Iedereen doet wat’. Een initiatief van de overheid waarmee we samen stappen kunnen zetten naar een duurzamer Nederland. Doe je mee?

Meer lezen?

Jan Raes

Jan Raes

Sustainability Advisor

Jan.Raes@nl.abnamro.com +31 (0)20 383 1753