Dit leerden wij van de succesvolle verduurzaming van het hoofdkantoor

Vanaf deze zomer is het officieel: het hoofdkantoor van ABN AMRO aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam is een van de duurzaamste gebouwen van Nederland. De inspanningen van het team van facility management zijn beloond met een BREEAM Excellent-certificaat.

BREEAM is een internationale duurzaamheidsstandaard die behalve aan de bouw, ook hoge eisen stelt aan het beheer en gebruik van bedrijfspanden. Het hoofdkantoor is nu een van de weinige gebouwen met het op een na hoogste certificaat.

Rob Vermeij en Rob Kuipers zijn Senior Product & Contract Managers bij ABN AMRO en hebben een roadmap gemaakt om de eigen vastgoedportefeuille te verduurzamen. Niets doen is volgens Vermeij geen optie. ‘Dan hebben we in 2050 drie aardbollen nodig om te voorzien in al onze behoeftes. Een ander voordeel is dat de waarde van duurzame gebouwen minder snel afneemt.’ Het valt nu al op dat ABN AMRO door zelf het goede voorbeeld te geven, klanten met commercieel vastgoed motiveert om hetzelfde te doen.

 ‘De afgelopen jaren hebben we 350.000 vierkante meter, bijna de helft van al ons vastgoed, tot het A-label en het certificaat ‘very good’ van BREEAM gebracht. Een aantal kantoren gaat de komende vijf jaar sluiten. Ondertussen proberen we de kantoren die we aanhouden te verduurzamen. We zijn begonnen met de grootste panden en willen stap voor stap doorwerken naar de kleinere kantoren.’

De locatie aan de Gustav Mahlerlaan geldt daarbij als het paradepaardje. Het gebouw kwam in 2012 al goed uit de tests, maar de facility management-, IT- en HR-teams deden daar een schepje bovenop. Vermeij legt stap voor stap uit hoe ze dat deden.

Gebouw: schoner en zuiniger met energie

‘Het scheelt dat het hoofdkantoor al duurzaam was gebouwd toen het in 1999 in gebruik werd genomen. Toch viel er nog veel te winnen op het gebied van energiegebruik. We gebruiken nu Hollandse wind en biogas om de CO2-uitstoot tot 0 kilogram te reduceren. Het energiegebruik is door slimme maatregelen enorm verlaagd. Neem de temperatuurregeling. Al het glas hebben we voorzien van infraroodfolie. Daardoor wordt het gebouw minder verwarmd door de zon en hoeven we minder te koelen. Doen we dat wel, dan pompen we daarvoor koud water van de bodem van de Nieuwe Meer.’

Beheer: duurzamer inkopen

‘We proberen het gebouw en de installaties die we gebruiken zo goed mogelijk te beheren. Externe partijen houden daarbij een oogje in het zeil. Bij toekomstige renovaties moet worden gewerkt met duurzame materialen en zo min mogelijk worden verspild. Ook hebben we een nieuw milieubeleid ingevoerd. In een uitgebreid document beschrijven we precies de eisen waar spullen die worden gebruikt in het gebouw aan moeten voldoen. Alles komt voorbij: van het papier tot het eten dat in de restaurants wordt verkocht. We houden rekening met het aantal transportkilometers dat nodig was, maar ook de arbeidsomstandigheden waaronder producten zijn geproduceerd.’

Gebruik: gewoontes personeel veranderen

‘Niet alleen het hoofdkantoor moet duurzaam zijn, maar ook de mensen die er in werken. We hebben geïnventariseerd hoe het personeel precies naar het werk reist en daarna bekeken of het milieuvriendelijker kan. Nu zijn de energielabels A tot en met C toegestaan, maar we willen die norm geleidelijk gaan opschroeven. We proberen het personeel met voorlichtingscampagnes ook duurzaam gedrag aan te leren. We kunnen wel waterzuinige kranen installeren, maar dat levert weinig op als ze tien minuten open blijven staan’.

Toekomst: circulaire economie

‘Om het certificaat te behouden, moeten we ons blijven verbeteren. BREEAM brengt in 2016 een vernieuwde richtlijn uit, die wij natuurlijk willen volgen. De volgende grote stap die we willen maken is die naar circulariteit. Bij de aankoop van nieuwe spullen moeten we meer rekening houden met de levensduur en de vraag of de grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Wij gebruiken bijvoorbeeld al tapijten die naar de fabriek gaan om te worden hergebruikt als ze versleten zijn. Door te blijven experimenteren, willen we voorop lopen met deze trend.’

BREEAM infographic