Geen kredietaanvraag zonder nieuwe duurzaamheidstest

Al ruim een half jaar gebruikt ABN AMRO een nieuwe ‘tool’ voor kredietaanvragen. Die meet de duurzaamheid van klanten als ze de bank benaderen voor een financiering. Joop Wijn, lid van de raad van bestuur, vindt het één van de belangrijkste duurzame wapenfeiten van de laatste jaren. ‘Daarmee wordt duurzaamheid concreet en structureel onderdeel van het kernproduct van de bank.’

De tool heet de Global Sustainability Risk Indicator, of kortweg ‘GSRI-tool’. Het is een nieuwe applicatie, door ABN AMRO zelf ontwikkeld, die sinds een half jaar een vast onderdeel is van elke kredietaanvraag. Hij zit in de gereedschapskist van relatiemanagers, die de tool gebruiken om klanten langs de meetlat van duurzaamheid te leggen. Joop Wijn denkt dat we hiermee een nieuwe belangrijke stap zetten in het streven om duurzaamheid te integreren in alle processen binnen de bank. 

Wat is de essentie van de GSRI?

Joop Wijn: ‘We brengen duurzaamheid concreet en structureel in een kernproduct van de bank: de kredietverlening. We hebben 600 relatiemanagers getraind in de achtergrond van de tool. Zij kunnen met hun klanten in gesprek gaan op basis van relevante duurzaamheidsvragen binnen hun sector. Met behulp van deze vragen toetsen we de prestaties van onze klanten aan het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO. We krijgen daarmee inzicht in de duurzaamheidsprestaties van de klant. Zo kunnen we als bank beter onze rol pakken, om de verduurzaming van onze relaties te helpen versnellen.’

Is dat bijzonder?

Joop Wijn: ‘Wat onze aanpak uniek maakt, is de mate waarin het meten van duurzaamheid geïntegreerd is in het kredietproces. Dit geeft niet alleen inzicht in de duurzaamheidsprestaties van individuele klanten, maar ook in de duurzaamheidsprestaties van sectoren. En van onze totale kredietportfolio. De inzichten die we hier mee opdoen, kunnen we gebruiken om duurzaamheid verder te stimuleren. Bij individuele klanten en ook binnen sectoren in hun geheel.’

Wat meet de GSRI-tool precies?

Joop Wijn: ‘We hebben de GSRI-tool ontwikkeld vanuit de gedachte dat duurzaamheidsprestaties van bedrijven zijn te meten op vier manieren. ‘Compliance’: in hoeverre een bedrijf voldoet aan milieu- en sociale wet- en regelgeving. ‘Commitment’: in welke mate er duurzaamheidsbeleid is opgesteld. ‘Capacity’: welke stappen het bedrijf neemt om het beleid uit te voeren. En ‘Track Record’: in hoeverre een bedrijf in de afgelopen tijd te maken heeft gehad met milieu- of sociale kwesties. We toetsen de uitkomsten aan het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO. Dit zijn de minimumeisen die we stellen op het gebied van verantwoord ondernemen. Vervolgens kunnen we vaststellen of een klant aan ons duurzaamheidsbeleid voldoet en of het bedrijf binnen zijn sector een voorloper of achterblijver is op het gebied van duurzaamheid.’

Kunt u een voorbeeld geven?

Joop Wijn: ‘Van een textielonderneming die kleding produceert in lagelonenlanden, verwachten we bijvoorbeeld dat deze beleid heeft voor arbeidsomstandigheden. Daarnaast vergelijkt de GSRI-tool de prestaties van de klant met de ‘best practices’ binnen zijn sector. Besteedt de klant bijvoorbeeld aandacht aan energiebesparing? Is de klant aangesloten bij een relevant duurzaamheidsinitiatief?’  

Welke gevolgen heeft de tool voor de kredietverlening aan klanten?

Joop Wijn: ‘We maken de relatie tussen duurzaamheidsprestaties en financiële prestaties steeds meer zichtbaar. Duurzaamheid is daarmee niet los te zien van onze klassieke taak om de continuïteit en de terugbetaalcapaciteit van bedrijven in te schatten. Met klanten die niet voldoen aan de minimumeisen van ons duurzaamheidsbeleid, stellen we een verbeterplan op. Met dat plan kan de klant binnen twee jaar wél aan de eisen voldoen. Gebeurt dat uiteindelijk toch niet, dat kunnen we consequenties verbinden aan de kredietverlening.’

Wat maakt u zo overtuigd van de waarde van deze ‘tool’?

Joop Wijn: ‘Ik zie grote meerwaarde voor onze klanten en voor ons als bank. Enerzijds verstevigen we onze relatie met de klant, door duurzaamheid proactief te agenderen. We delen relevante inzichten, trends en ontwikkelingen in sectoren. Anderzijds helpt het onze relatiemanagers om kennis rondom de relevante duurzame thema’s te vergroten. Dat helpt het begrip van klanten en hun sectoren op het vlak van duurzaamheid te verbeteren. Tot slot helpt de tool ons bij adequaat risk management. De risico inschatting van onze portfolio is meer solide. Het uiteindelijke doel is om de duurzaamheidsprestaties van klanten te kunnen vertalen in onze pricing. De risico’s bepalen namelijk mede de prijs die voor een lening wordt gerekend.’

Waar wilt u staan over een paar jaar?

Joop Wijn: ‘In de eerste zes maanden sinds de start hebben we al ruim 3.000 analyses uitgevoerd. Op termijn willen we uit die groeiende hoeveelheid data meer inzichten halen. We kunnen ze gebruiken op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld om klanten praktisch te helpen met kennis. In de toekomst kunnen we met één druk op de knop aanbevelingen genereren voor de verbetering van hun duurzaamheidsprestaties. Met de opgebouwde data kunnen we ook sneller en breder over de duurzaamheidsprestaties van ABN AMRO rapporteren. En de GSRI-tool is een motor voor innovaties: de tool zal ons helpen bij het identificeren van nieuwe producten. De GSRI-tool als dé data-driven tool die innovaties mogelijk maakt.’