Richard (Re)tweet: ‘Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn’

Hoofd Duurzaam Bankieren Richard Kooloos rangschikt elk kwartaal zijn favoriete (re)tweets. De oogst van deze keer: het rendement van een portefeuille zonder olie en gas, de macht van het Noorse ambtenarenfonds en ons geïntegreerd jaarverslag. 

In bijna 2.000 dagen als geregistreerd Twitteraar drukte Richard Kooloos, hoofd Duurzaam Bankieren bij ABN AMRO, bijna 3.000 keer op de tweet-knop. Hij deelt wat hij denkt, doet en ziet in de wereld van duurzaamheid. Dit is zijn selectie tweets van het afgelopen kwartaal. 

‘Een rapport over mensenrechten. Niet van een ngo, maar van het Noorse staatspensioenfonds: een van de grootste investeerders in de wereld. Dat zegt tegen bedrijven: “als jij wilt dat wij in jou beleggen, dan verwachten wij stappen van je op het gebied van mensenrechten”. Een mooi voorbeeld van de wijze waarop een investeerder verbeteringen afdwingt in het bedrijfsleven. Dat doen we als bank ook. Bijvoorbeeld met de ABN AMRO Human Rights Guide. Daarin geven we aan waar we als bank staan op het gebied van mensenrechten, maar leggen we ook uit wat we verwachten van onze klanten en de bedrijven waarmee we werken.’


‘Eind maart maakten we bekend dat we onze commercieel vastgoedklanten gaan helpen met de verduurzaming van hun vastgoed. We stellen 1 miljard euro financiering beschikbaar om deze investeringen te realiseren. En we hebben een online applicatie gelanceerd waarmee klanten inzicht krijgen in energiebesparingsmogelijkheden. Wij hebben er ook als bank baat bij dat vastgoed duurzamer wordt. Want verduurzaming verhoogt de waarde en beperkt daarmee risico’s. Anders gezegd: ga je niet voor verduurzaming van je vastgoed, dan zit de bank uiteindelijk met een slechter onderpand. Dat kán later een probleem opleveren bij een herfinanciering.’

‘In Nederland was “sociaal ondernemerschap” lange tijd een vrij onbekend thema. Eigenlijk is sociaal ondernemerschap pas na de recente crisis écht tot bloei gekomen. De overheid trekt zich terug en ondernemers vullen dat gat. Doordat die afhankelijkheid van de overheid afneemt, wordt de samenleving als geheel ook robuuster. Investeren in onderzoek, onderwijs en structurele oplossingen zijn nodig om de markt van sociaal ondernemers goed te laten groeien. De leerstoel, die ABN AMRO mede mogelijk maakt, levert hier een mooie bijdrage aan.

‘Ik ben natuurlijk heel trots op ons eerste geïntegreerd jaarverslag, dat in maart verscheen. Daarin staan zowel de financiële resultaten als de niet-financiële resultaten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. We zijn er nog niet, maar het geeft aan dat we als bank een bepaalde richting uit bewegen. We kijken en denken verder vooruit. Dat stemt me hoopvol. Doordat we steeds beter in staat zijn om naar het totale plaatje te kijken, naar financiële en niet-financiële prestaties, kunnen we samen met onze klanten steviger beslissingen nemen.’

‘Dit onderzoek geeft aan dat duurzaam beleggen zeker niet minder rendement oplevert. Veel pensioenfondsen zijn nu al voorzichtig bezig om directe investeringen in olie- en gasbedrijven te mijden. Dat is een goed begin, maar het beleid zou nog een stuk duurzamer kunnen. Zoals uit het onderzoek blijkt, levert dat geen lager pensioen op voor de deelnemers. Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn.’