Grieg Green is duurzaam lichtpuntje in vuile scheepssloop

Drie op de vier verouderde schepen werd in 2014 gesloopt op de stranden van India, Bangladesh en Pakistan. Dat gebeurt onder onmenselijke en milieubelastende omstandigheden. Grieg Green helpt scheepseigenaren van begin tot het eind om veilig en milieubewust hun schepen te ontmantelen. Anette Berg, hoofd van de afdeling Maritime Norway van ABN AMRO, legt uit waarom ABN AMRO juist dit project financiert en ondersteunt.

Als medeoprichter van de Sustainable Shipping Initiative speelt ABN AMRO een voortrekkersrol in de verduurzaming van de sector. Een van de speerpunten van dit samenwerkingsverband tussen bedrijven en ngo’s is het verduurzamen van de scheepssloperij. Dat speerpunt is concreet gemaakt door de financiering van Grieg Green, dat oude schepen opkoopt en duurzame recycling garandeert. De Noorse Anette Berg was betrokken bij het financieringstraject. Zij werkt al bijna dertig jaar in de scheepssector, jarenlang als CFO en nu als Head of Maritime Norway bij ABN AMRO.

Wat is het probleem?

‘Bedrijven krijgen meer betaald voor hun oude schepen als ze die laten slopen op stranden in India, Pakistan en Bangladesh. Maar deze methode eist zijn tol van de arbeiders en het milieu. Door een gebrek aan opleiding, materiaal en veiligheidsvoorschriften is het werk gevaarlijk. Precieze cijfers hebben we niet, maar volgens het Shipbreaking Platform waren er in 2014 minstens 27 sterfgevallen bij ongelukken in India, Bangladesh en Pakistan. Het aantal sterfgevallen door ziekte na blootstelling aan asbest en gifdampen is onbekend. Gevaarlijke afvalstoffen worden vaak achtergelaten op het strand, met schadelijke gevolgen voor het milieu. Dat kunnen we niet accepteren.’

Welke rol speelt Grieg Green hierin?

‘Het bedrijf is uniek omdat het klanten als adviseur kan helpen bij het duurzaam recyclen van schepen. Dat doet Grieg Green van begin tot eind. Van het vinden van scheepswerven tot de contractonderhandelingen en het papierwerk. Ook koopt Grieg Green schepen op om deze door te verkopen aan vooraf gekeurde scheepswerven, die voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen. Grieg Green is een duurzaam lichtpuntje in de overwegend vuile scheepssloop.’

Hoe wordt dit door ABN AMRO ondersteund?

‘Wij voorzien Grieg Green van werkkapitaal. Dat kan Grieg Green gebruiken om meer schepen op te kopen. Het heeft dus direct effect. Binnen ons brede netwerk in de maritieme en offshore sector introduceren we het bedrijf aan klanten en we hebben regelmatig contact over dit thema. We zijn er van overtuigd dat verandering nodig is en zijn dus meer dan bereid om dit bedrijf te ondersteunen. Met financiering, maar dus ook met kennis en met ons netwerk.’

Is er hoop op verbetering?

‘Steeds meer scheepseigenaren zien in dat “beaching” niet deugt. Ongeveer 25 procent van de oude schepen –gemeten in bruto tonnage - wordt op duurzamere wijze in scheepswerven verwerkt, al voldoet van deze groep minder dan een tiende aan de nieuwste veiligheids- en duurzaamheidseisen. Door Grieg Green te financieren, proberen we de verandering in de sector kracht bij te zetten. Dat zal niet ineens gebeuren, maar de potentie is er zeker. Als het lukt om de scheepssloop schoon te maken, dan zal dat enorme impact hebben op mens en milieu.’

Infographic scheepssloop

Naar de infographic van Grieg Green