We willen onze kennis doorgeven aan onze leveranciers

Duurzaam inkopen is cruciaal voor ABN AMRO. Zo kan de bank de CO2-voetafdruk terugdringen, verantwoorde producten inkopen en standaarden naleven die het ook van leveranciers verlangt. Chief Procurement Officer Jan Stoop: ‘Ik maak me wel eens zorgen als ik mensen hoor praten in termen als “we zullen” en “we gaan”. Laten we tot actie overgaan.’

Verduurzaming van de eigen kantoren, een schoner leasewagenpark, met de trein naar ABN AMRO-vestigingen in Frankfurt en Parijs; aan alles is te merken dat ABN AMRO werkt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van de eigen bedrijfsvoering. ABN AMRO heeft zich gecommitteerd aan de Klimaatcoalitie. De bank neemt haar verantwoordelijkheid en wil in 2020 de helft minder CO2-uitstoten ten opzichte van 2014 en in 2050 geheel energieneutraal zijn. Maar de bank kan dit niet alleen, stelt Chief Procurement Officer Jan Stoop. ‘Als het om onze eigen bedrijfsvoering gaat, dan hebben we ongeveer de helft in eigen hand, voor de rest zijn we in zekere zin afhankelijk van onze leveranciers. We kunnen samen met onze partners impact maken.’

ABN AMRO kan als groot bedrijf invloed uitoefenen op leveranciers. Denk daarbij aan offertetrajecten, waarbij de bank afspraken maakt over het innemen van materiaal bij einde gebruik. Dat is in eerste instantie misschien lastig voor een leverancier, legt Stoop uit. Maar zodra die in het ontwerp rekening gaat houden met eenvoudige demontage en hergebruik kan het materiaal optimaal gebruikt worden. Dit is geen toekomstmuziek volgens Stoop. ABN AMRO en leveranciers maken hier al terugkoopafspraken over, bijvoorbeeld voor noodaggregaten.

Circulair inkopen

Duurzaam inkopen gaat verder dan CO2-reductie. Zo tekende ABN AMRO in 2013 de Green Deal Circulair Inkopen (GDI), waarmee de bank afsprak in 2014 minimaal twee circulaire pilots te starten. Inmiddels lopen er in totaal 32 initiatieven. ‘Om die circulaire initiatieven tot een succes te maken, is nauwe samenwerking met leveranciers noodzakelijk. We maken bijvoorbeeld afspraken over het terugnemen van gebruikte spullen, zoals pc’s, en levensduurgaranties.’

Daarnaast legt ABN AMRO alle leveranciers langs een duurzaamheidsmeetlat, de zogeheten FIRA rating, om te zien hoe duurzaam hun bedrijfsvoering is. De uitkomsten van de FIRA worden opgeslagen in een speciaal register dat inkopers kunnen raadplegen. Aan de hand van de FIRA rating kan ABN AMRO zien wat een leverancier onderneemt op het gebied van milieu, circulariteit, mensenrechten en maatschappij. De FIRA rating kent verschillende ‘tredes’, waardoor een leverancier ook aan een bare minimum kan voldoen. Vooral die leveranciers wil Stoop stimuleren om verder te verduurzamen. De FIRA rating is volgens Stoop dan ook slechts een begin.

ABN AMRO heeft veel kennis over duurzaamheid en circulariteit. Die kennis doen we niet alleen op voor onszelf, maar ook voor onze klanten. We willen bovendien graag een voorbeeld zijn voor andere bedrijven. Stoop: ‘We kunnen met onze kennis leveranciers verder helpen. Daarom zijn we altijd te vinden op seminars en events, zoals het Young Procurement Professionals congres, waar ABN AMRO op 28 oktober 2016 gastheer van is.’

Window dressing

Op inkoopevents merkt Stoop dat verduurzamen een lange adem vergt. ‘Leveranciers hebben natuurlijk ook andere prioriteiten, wat het lastig maakt om snel tot resultaten te komen. Maar ik maak me ook wel eens zorgen als ik mensen hoor praten in termen als “we zullen” en “we gaan”. Zelf ben ik nogal resultaatgericht en denk dan: het gaat niet om window dressing; laten we overgaan tot concrete acties.’

De leveranciers die ABN AMRO tot nu langs de meetlat legde, scoorden volgens Stoop overigens over het algemeen goed. ‘We doen zaken met moderne bedrijven die het belang van een duurzame bedrijfsvoering en transparantie inzien, maar er is zeker ook ruimte voor verbetering.’ Wie onvoldoende verbetering laat zien, wordt hierop aangesproken. ‘Ik heb nog nooit een contract hoeven te ontbinden. Maar vergis je niet, ik zal het doen als het nodig is.’