'Duurzaam reizen wordt de norm'

De gebouwen van ABN AMRO zijn al bijna energieneutraal, nu verschuift de focus naar het vervoer van medewerkers. Zij gaan duurzamer reizen naar hun werk. Doel: de CO2-uitstoot van reizend ABN AMRO met de helft terugbrengen. Hoe gaat de bank dit bereiken? ‎HR Director Reward & Performance Management Frank van den Brink: 'Straks kunnen medewerkers zeggen dat een kwart van hun collega’s op de fiets en bijna de helft met het ov komt.'

Waarom een duurzaam mobiliteitsbeleid?

'De afgelopen jaren zaten we natuurlijk niet stil. We gaven medewerkers al de mogelijkheid om een ov-kaart naar keuze aan te vragen. Zeker 6.500 collega’s, circa 34% van alle medewerkers, deden dit ook. Maar we wilden onze ambities opschroeven. Het idee ontstond in de aanloop naar de klimaattop van Parijs in 2015. Ons doel: de uitstoot van CO2 door reizende medewerkers voor 2020 met de helft terugbrengen. Daartoe hebben we afgevaardigden uit alle delen van het bedrijf bij elkaar gebracht en de vraag op tafel gelegd: aan welke knoppen kunnen we draaien om de CO2-uitstoot te halveren?'

En, wat was de uitkomst?

'De knoppen waar we aan draaien zijn APK: Autokilometers, Parkeren en Keuzemogelijkheden. Onze lease-auto’s zijn verantwoordelijk voor twee derde van onze CO2-uitstoot. De grootste impact kunnen we maken door het aantal autokilometers te verminderen. Een gebalanceerde mobiliteitsmix van ontmoedigende én stimulerende maatregelen op het terrein van parkeren en vervoer moet dat gaan bewerkstelligen. Om te beginnen brengen we het aantal parkeerplaatsen rond ons hoofdkantoor in Amsterdam de komende jaren terug met achthonderd vergunningen. De kans dat je als medewerker een vergunning krijgt, wordt afhankelijk van factoren als de noodzaak om te reizen in je functie, de afstand naar je woning, de toegankelijkheid tot openbaar vervoer, je vitaliteit.'

'Dan lease-auto’s. Ik verwacht dat op termijn het fenomeen lease-auto geheel verdwijnt. Maar daar zijn we nu nog niet klaar voor. Voorlopig hebben we de keuzevrijheid in auto’s beperkt door een jaarlijks teruglopend maximum vast te stellen voor de CO2-uitstoot van nieuwe lease-auto’s. Extra voorwaarden maken het verder moeilijker om ervoor in aanmerking te komen. Zo is een functiegebonden lease-auto pas beschikbaar als de medewerker 15.000 zakelijke kilometers maakt, exclusief woon-werk-verkeer. Voorheen was dat 12.000 kilometer.'

'Een lease-auto is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daar zit veel emotie omheen.'

'Door onder meer het bieden van alternatieven hopen we medewerkers te verleiden tot meer duurzame keuzes voor reizen. Om het reizen per openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, nemen we de P+R op in de ov-kaarten van medewerkers die echt ver weg wonen. Ook zetten we in op elektrische fietsen. Nu komt 9% met de fiets naar het werk. Maar het potentieel is 23%. De elektrische lease-fiets is nu opgenomen in het keuzepalet van de medewerkers en in onze fietsenstalling hebben we extra mogelijkheden om fietsen op te laden. Ook in delen van ritten zit potentie. Van alle personeelsleden van ABN AMRO zijn er 10.000 met tenminste één collega in de buurt, dat wil zeggen op maximaal 500 meter woonafstand. Er zijn er 4.000 met meer dan vier collega’s in de buurt.'

Hoe reageren medewerkers?

'Er zijn er genoeg die hebben gemaild en schrijven: "Goed dat we dit doen. Goed dat we bijdragen aan een duurzame wereld." Veel mensen vragen hoe ze zelf nog meer kunnen bijdragen, vinden het leuk dat ze straks op een verjaardag kunnen vertellen dat een kwart van alle medewerkers op de fiets komt. Maar dat neemt niet weg dat er voor veel medewerkers veel emotie omheen zit. Een lease-auto is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Door goed te communiceren maken we duidelijk dat het hier om een short term pain, maar een long term gain gaat en dat we de keuze in lease-auto’s beperken, maar het aanbod in de mobiliteitsmix vergroten. Transparant en duidelijk communiceren hierover is dus belangrijker dan ooit. We willen dat onze medewerkers begrijpen waarom we duurzaam willen zijn en niet willen wijken op dit belangrijke thema.'

Wat bespaart ABN AMRO met duurzaam reizen?

'Er zijn twee belangrijke kostenposten: parkeren en auto’s. Voor een bepaald gedeelte maakten we tot nu toe de kosten voor parkeren en auto’s niet transparant. Hierdoor zie je dat vooral ten aanzien van het niet duurzaam gebruiken van de auto, het niet altijd duidelijk is welke kosten daaraan zijn verbonden voor de organisatie. Ik geloof dat het gaat helpen als we deze kosten in eerste instantie transparant maken en in tweede instantie de medewerker zelf daar een verantwoordelijkheid in geven. Verder besparen we door standaardisatie van de arbeidsvoorwaardelijke auto en door het reduceren van het aantal bijgehuurde parkeerplaatsen in Amsterdam. Maar laat dit helder zijn: kosten besparen is niet het doel. Het geld dat we besparen, stoppen we weer in de mogelijkheid tot duurzame keuzes. We bieden leaserijders nu naast hun lease-auto een mobiliteitskaart aan, zodat ze gestimuleerd worden om ook met het ov te reizen. We maken parkeren op afstand mogelijk door P+R aan te bieden en we financieren er de nieuwe e-bike regeling van.'

Gaat het nieuwe beleid ver genoeg?

'We hebben een hele goede stap gezet. We hebben een doelstelling verbonden aan het verduurzamen en die gaan we halen. Maar natuurlijk kijk ik naar nog onontgonnen gebieden. Ons vlieggedrag bijvoorbeeld. Daar valt veel te winnen. Ik denk dat we pas tevreden mogen zijn als duurzaam reizen de norm is geworden.'

Reductiedoelen

Periode CO2-uitstoot mobiliteit Reductie
eind 2013 20,09 0%
eind 2014 17,98 11%
eind 2015 16,55 18%
eind 2016 15,03 25%
eind 2017 14,15 30%
eind 2018 13,23 34%
eind 2019 12,40 38%
eind 2020 11,40 43%