Richard (Re)tweet: ‘Het roer om als het kwart over twaalf is, dat is lef hebben’

Hoofd Duurzaam Bankieren Richard Kooloos rangschikt elk kwartaal zijn favoriete (re)tweets. De oogst van deze keer: de kansen die Blockchain biedt, hulp van het bedrijfsleven aan vluchtelingen en het nieuwe circulaire paviljoen.

In de ruim 2.200 dagen als geregistreerd Twitteraar drukte Richard Kooloos, hoofd Duurzaam Bankieren bij ABN AMRO, bijna 3.400 keer op de tweet-knop. Hij deelt wat hij denkt, doet en ziet in de wereld van duurzaamheid. Dit is zijn selectie tweets van het afgelopen kwartaal.

'Unilever ontving een vijandig overnamebod waarmee de duurzaamheidsambitie van het bedrijf bijna op het spel kwam te staan. Zo’n langetermijnstrategie is dus wel degelijk kwetsbaar als er een groep aandeelhouders opstaat die voor de korte termijn graag meer rendement wil zien.'

'Uiteraard kunnen aandeelhouders een goede reden hebben om het management ter verantwoording te roepen. Ik vind het moeilijk om te bepalen of er daarvan in dit geval sprake was of dat het ging om “barbarians at the gate”. Waar het om gaat is echter dat deze spanning er altijd zal zijn. Een deel van de aandeelhouders zal tevreden zijn met een duurzaam beleid dat zich richt op waardecreatie op de lange termijn, maar een ander deel kan ook uit zijn op een waardesprong op de korte termijn.'

'In juni vindt de “soft launch” plaats van ons nieuwe paviljoen op het Gustav Mahlerplein aan de Zuidas. In september volgt de officiële opening. Ik ben hier erg trots op. Het begon als een heel saai en functioneel project. De bank had extra vergaderruimte nodig en de gemeente wilde dat er iets met het plein gedaan zou worden. Pas toen de bak al gestort werd en de bouw daarmee begonnen was, hebben we het roer omgegooid. Niet om vijf voor twaalf dus, maar om kwart óver twaalf. Dat is lef hebben én leiderschap durven tonen.'

'De omslag kwam tijdens een bijeenkomst waarbij collega’s zich afvroegen in hoeverre duurzaamheid een rol had gespeeld bij het ontwerp van het gebouw. Het antwoord stemde niemand eigenlijk echt tevreden. Ook het ontwerp- en bouwteam zelf niet. Dus werd er besloten in het diepe te springen en het roer helemaal om te gooien. Het oude ontwerp verdween in de prullenbak en in plaats daarvan werd een circulair gebouw bedacht.'

'Natuurlijk zijn door dat late tijdstip waarop het project is aangepast de kosten hoger geworden. Dat zie ik als leergeld. Iedereen, intern, maar ook onze externe partners, is hartstikke trots op wat er gerealiseerd is. We hebben er ook al veel van geleerd op het gebied van circulair bouwen. Het paviljoen straalt openheid en transparantie uit en geeft aan dat we als bank midden in de maatschappij staan. Dat zijn waarden en normen waar iedereen zich graag aan wil spiegelen. Zo staat er nu dadelijk een prachtig clubhuis van de circulaire economie.'

'Veel vluchtelingen die naar ons land komen, willen graag participeren in onze samenleving. We beseffen echter vaak niet dat het ontzettend moeilijk is om als nieuwkomer te starten in een hele nieuwe omgeving. Starbucks helpt deze mensen om hun weg te vinden in onze maatschappij. En ik zie voor het gehele bedrijfsleven eigenlijk een taak weggelegd om deze nieuwkomers op weg te helpen.'

'Ook ABN AMRO helpt al indirect daaraan mee. We kijken samen met een aantal stichtingen die nieuwkomers helpen te integreren hoe we ze snel up-and-running kunnen krijgen. Nu stuiten ze bij hun integratie en hun zoektocht naar werk nog op veel bureaucratie waardoor het moeilijker is om aan een startkwalificatie te komen. Deze mensen vormen geen “vluchtelingenprobleem” maar zijn gewoon mensen die graag willen bijdragen aan onze samenleving. Het is fijn als wij ze daarbij een handje kunnen helpen.'

'Innovatie en duurzaamheid zijn nauw met elkaar verweven. Blockchain is in principe niets anders dan een technologie. Maar je kunt die technologie inzetten om transacties, groot en klein, goedkoper en eenvoudiger te maken. En dat kan leiden tot een enorme groei van de deeleconomie en daarmee de duurzaamheid van onze samenleving.'

'Neem bijvoorbeeld een boormachine. Die wordt gemiddeld maar 22 minuten tijdens de gehele levensduur van het product gebruikt. Dat betekent dat het apparaat dus 20 jaar helemaal niets ligt te doen in jouw schuurtje. Het is eigenlijk bizar dat iedereen er wel eentje heeft liggen.'

'Het delen van zulke apparaten wordt door veel mensen nog gezien als een hoop gedoe. Hoe zorg je ervoor dat je ‘m weer terug krijgt van je buurman en wat gebeurt er als er iets kapot gaat aan het apparaat terwijl je het hebt uitgeleend? Blockchain kan hierbij behulpzaam zijn.'

'Stel dat alle apparaten zouden worden geregistreerd met behulp van deze technologie. Van auto tot boormachine. Dan kun je dus altijd zien van wie een product is en wie het in bruikleen heeft. Ook kun je het koppelen aan betaalsystemen zodat je heel gemakkelijk kunt afrekenen voor het gebruik ervan. De noodzaak van het bezit van een heleboel zaken zou op die manier al heel snel verdwijnen.'

'Zodra een gebruiker er niet meer bij na hoeft te denken, kunnen dit soort ontwikkelingen heel snel door de massa worden omarmd. Dat hoeft dus echt geen tientallen jaren meer te duren.'

'Tijdens het WTT, het World Tennis Tournament in Rotterdam, organiseerde ABN AMRO op woensdag een Kidsday. Honderden kinderen kregen tennislessen, werden gecoacht en konden tennis kijken. Met de Energybootcamp wilden we kinderen bewust maken van hun energieverbruik én wat ze er zelf aan kunnen doen om hun voetafdruk te beperken.'

'Zo konden ze bijvoorbeeld energie opwekken door te fietsen en daarmee een computergame draaiende houden. Hielden ze op met fietsen, dan ging het scherm op zwart. Ook was er een energy dancefloorvloer. Als de batterij was vol gedanst, werd er automatisch een foto van de kinderen gemaakt. Smile!'

'Innovaties hebben soms wat moeite om van start te gaan. Maar als ze dan eindelijk omarmd worden, dan kunnen de ontwikkelingen steeds harder gaan. De elektrische auto heeft zijn bekendheid misschien te danken aan Elon Musk en zijn Tesla. Maar inmiddels gaat het niet meer (alleen) om hem. Volkswagen, BMW, GM en Toyota voelden zich opgejaagd en zijn ook aan de slag gegaan. En die producenten zorgen nu voor de enorme groei in elektrisch rijden. Nu ook de machtige autolobby is gaan draaien, is er geen weg meer terug. Dat toont deze grafiek wel aan. Maar ere wie ere toekomt: zonder Elon Musk waren we nu niet zo ver gekomen.'