Hoe kies je een duurzaam beleggingsfonds?

De aandacht voor duurzaam beleggen neemt toe. Maar het ene duurzame beleggingsfonds is het andere niet, weten Martin Stolker en Vincent Triesschijn van ABN AMRO. Hun intensieve fondsanalyse maakt het duurzame aanbod inzichtelijk.

Veel mensen beleggen graag in duurzame ondernemingen. Bedrijven die hun rol in de samenleving serieus nemen en rekening houden met hun omgeving. Maar hoe duurzaam is een onderneming? Dat is voor beleggers vaak lastig te beoordelen. ABN AMRO helpt beleggers op verschillende manieren om duurzame keuzes te maken, legt Vincent Triesschijn, Sustainability Manager Investments uit. ‘De bank meet de duurzaamheid van bedrijven. Deze informatie levert de input voor de duurzaamheidsindicator, die klanten, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders kunnen gebruiken. Dit alles volgens een door ABN AMRO ontwikkelde methodiek, op basis van de data van de gespecialiseerde duurzaamheidsonderzoeker Sustainalytics.’ De indicator is al geruime tijd voor individuele aandelen en obligaties beschikbaar en sinds nu ook voor beleggingsfondsen. ‘Klanten en beleggingsadviseurs kunnen daardoor snel een indruk krijgen van de mate van duurzaamheid van een fonds. De indicator is opgenomen in de klantrapportages.’

Goede data

Met de indicator maken we duurzaamheidsinformatie breed beschikbaar. ‘De indicator biedt soms verrassende inzichten merken wij,’ zegt Triesschijn. ‘Zo scoort een gerenommeerd beleggingsfonds uitstekend zonder dat het zich als een duurzaam fonds in de markt zet. Dat komt door het zeer weloverwogen beleggingsproces van de beheerder van dat fonds. Hij kiest namelijk voor bedrijven van hoge kwaliteit en een grote voorspelbaarheid en dat zijn in veel gevallen duurzame bedrijven.’ De indicator gaat uit van de duurzaamheidsscore van de ondernemingen en de weging in de fondsportefeuille. Bij de beoordeling van de duurzaamheid van een beleggingsfonds spelen echter meer factoren een rol,’ benadrukt Martin Stolker, executive director van ABN AMRO Advisors. Dit onderdeel van ABN AMRO analyseert al vijftien jaar duurzame fondsen die wereldwijd worden aangeboden. Het team toetst de organisatie, het beleggingsproces, de portefeuillebeheerders, de resultaten én uiteindelijk de inhoud van de portefeuilles. Pioniers zijn de drijvende kracht op het gebied van duurzaamheid.  Maar deze bedrijven hebben duurzaamheid soms nog niet in de hele organisatie ingebed, waardoor ze toch een lage duurzaamheidsscore behalen. Desondanks hebben deze pioniers het doel om de ‘wereld te verduurzamen’, waardoor een belegging in de onderneming goed kan aansluiten bij het beoogde doel van de fondsbeheerder. Aan de andere kant houden sommige fondsbeheerders aandelen waarvan de duurzaamheid ter discussie is komen te staan te lang in portefeuille.’ Deze dilemma’s zijn reden om met de beheerders in gesprek te gaan, of uiteindelijk het fonds uit het universum van de bank te verwijderen. Dat kan ook het geval zijn als het team vertrekt, of wordt gekozen voor een andere data-aanbieder. Stolker: ‘De meeste beheerders verzamelen de duurzame data over ondernemingen niet zelf. Goede data is duur. De keuze voor een dataleverancier zegt daarmee iets over het belang dat de fondsmanager hecht aan een goed duurzaam selectieproces.’

Niet duurzaam genoeg

Er is veel discussie over wat ‘duurzaam’ is. ABN AMRO legt de lat hoog, benadrukt Triesschijn. Daarom hanteert de bank strikte uitsluitingen en aanbevelingen. Lang niet alle duurzame fondsen hanteren eenzelfde hoge standaard. Voorbeeld is een indexfonds met SRI in de naam (social responsible investing red.) dat alleen bedrijven uitsluit die de UN Global Compact schenden. ‘Dit zijn bedrijven met grove schendingen op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechten of het milieu. Dat is voor ons duurzame aanbod echter niet duurzaam genoeg,’ zegt Stolker. ‘Wij kiezen voor duurzame fondsen die naast controversiële activiteiten bijvoorbeeld ook de productie van tabak uitsluiten, zegt Triesschijn. ‘Zonder dat dit ten koste van het rendement gaat proberen we de lat telkens een stukje hoger te leggen.’ 

Inzichtelijk aanbod

Door de duurzaamheid van bedrijven en fondsen inzichtelijk te maken wil de bank duurzaam beleggen stimuleren. Dat sluit aan bij de toenemende interesse voor beleggen met aandacht voor mens, maatschappij en milieu én bij de duurzame ambities van de bank zelf. Zowel bij klanten die zelf of met een adviseur beleggen, als klanten die het duurzame beheer van het vermogen uitbesteden. Allen kunnen de duurzaamheidsindicator gebruiken bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Voor de laatste groep beleggers, diegene die kiezen voor een beleggingsmandaat, beheren Stolker en zijn team daarnaast diverse duurzame portefeuilles. ‘Het duurzaam belegde vermogen steeg in de afgelopen jaren sterk,’ zegt Triesschijn. Van €5,4 miljard in 2014 naar €8,2 miljard in 2016. Duurzaamheid houdt ons en onze klanten duidelijk bezig.’