Belangen van medewerkers in het oog houden

De Raad van Medewerkers van ABN AMRO houdt de belangen van de duizenden medewerkers van de bank in Nederland in het oog. Voorzitter Margot van Kempen schroomt niet om het bestuur van de bank aan te spreken, bijvoorbeeld als het recht op privacy van medewerkers in het geding komt.

Iedereen heeft recht op goede werkomstandigheden en een rechtvaardige beloning. Bij ABN AMRO in Nederland houdt onder andere de Raad van Medewerkers, de opvolger van de Centrale Ondernemingsraad, toezicht op deze rechten. “Ons doel is een brug te slaan tussen de medewerkers en de top van de bank”, legt Van Kempen uit. Hiertoe spreekt de Raad zijn mening uit over onderwerpen die alle medewerkers van de bank aangaan. “Denk aan beslissingen van de Executive Board over de strategie van de bank. Door middel van enquêtes peilen we wat onze collega’s belangrijk vinden en waarom ze trots zijn op het werk dat ze doen. Uit deze enquêtes kwam ook naar voren dat medewerkers graag zouden zien dat de bank een grotere rol in de maatschappij speelt. Niet vanuit commerciële motieven, maar vanuit een intrinsieke motivatie. Dit nemen we dan mee in onze gesprekken met de Executive Board over het onderwerp ‘purpose’.” 

Drie-eenheid

Van Kempen en de andere leden van de Raad staan in nauw overleg met het bestuur van de bank. “Dat is van essentieel belang om te zorgen dat de belangen van de medewerkers vroegtijdig worden meegewogen in de besluitvorming van het management.” De keuze voor de naam ‘Raad van Medewerkers’ is dan ook niet toevallig. Het benadrukt de drie-eenheid tussen de Raad van Bestuur (Executive Board ), de Raad van Commissarissen en de Raad van Medewerkers. “Die positie van de Raad is ook nodig”, benadrukt Van Kempen. “Zo is nauw overleg mogelijk in de normaal vrij hiërarchische structuur van het bankbedrijf.” De Raad van Medewerkers probeert ook het arbeidsvoorwaardenoverleg te beïnvloeden. Van oudsher is dit overleg voorbehouden aan de bank en de vakbonden. Tegenwoordig zijn steeds minder medewerkers aangesloten bij een vakbond. Hierdoor wordt het draagvlak voor het resultaat van de onderhandelingen heel klein. “Aangezien wij wel alle collega’s in Nederland vertegenwoordigen en weten wat zij belangrijk vinden, proberen we alle betrokkenen zoveel mogelijk hierover te informeren.” Om deze informatie te verzamelen, maakt de Raad van verschillende instrumenten gebruik, zoals dit jaar een enquête over het beoordelingssysteem van de bank. Van Kempen: “In de toekomst wordt het cao-overleg misschien ooit een tripartiet overleg, met de Raad van Medewerkers als een van de partijen die rond de tafel zitten. Bij andere organisaties in Nederland gebeurt dit al, maar onze bank is daar nog niet aan toe.”

Privacy bewaken

Van Kempen merkt in de praktijk dat ogenschijnlijk kleine veranderingen binnen de bank de rechten van medewerkers kunnen aantasten. Bijvoorbeeld het recht op privacy. “We vinden dat de privacy in het geding is door de verregaande monitoring van online activiteiten”, zegt Van Kempen. “De bank is bijvoorbeeld wettelijk verplicht om de interactie tussen medewerkers en klanten  te monitoren. Er worden nu echter steeds meer zaken gemonitord die niets met klanttransacties te maken hebben, gewoon omdat het kan.” Een ontwikkeling, waar Van Kempen heel alert op is. “We komen zo in een Big Brother is watching you-omgeving terecht. Dat brengt een sfeer met zich mee die ver verwijderd is van een inspirerende en op integriteit gebaseerde werkomgeving. 

Blogs

Voor de Raad van Medewerkers is het belangrijk te weten wat medewerkers bezighoudt. Zo kunnen situaties waarin de belangen van medewerkers in de knel dreigen te komen, beter gesignaleerd worden. De leden van de Raad hebben veel contact met medewerkers van de verschillende bankonderdelen. Met name de online aanwezigheid van de Raad blijkt een doeltreffend middel om te horen wat er speelt. De blogs die Van Kempen schrijft over actuele zaken maken veel los, zo merkt ze. De blog waarin zij zich afvroeg of de bank meer circulair met zijn eigen medewerkers zou kunnen  omgaan riep heel veel reacties op. “Reorganisaties beïnvloeden de werksfeer negatief en geven medewerkers een minder veilig gevoel”, merkt Van Kempen op. “Wij vinden dat medewerkers mogen verwachten dat het bestuur een lange termijn visie heeft voor de komende vijf jaar en niet elk jaar ad-hoc veranderingen doorvoert. Medewerkers kunnen dan gericht werken aan hun duurzame inzetbaarheid en begrijpen dan beter waar veranderingen goed voor zijn. Dat is uiteindelijk goed voor al onze stakeholders – de klant, onze medewerkers, investeerders en de samenleving als geheel.”

Wijnand van Hoeven - Hoofd Human Resources, ABN AMRO Groot-China

"Bij ABN AMRO Hongkong is een wirwar van nationaliteiten werkzaam. Om talent aan te trekken en te behouden en een goed werkklimaat te creëren, profileert de bank in Hongkong zich heel expliciet als een werkgever die gelijke kansen biedt. We vinden dat elke medewerker, ongeacht geslacht, etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid of beperkingen, toegang moet hebben tot dezelfde voordelen. Dit is echter voor alle medewerkers in Hongkong niet altijd het geval.

Hoewel dit in Hongkong niet gebruikelijk is, heeft ABN AMRO zich hard gemaakt voor een ziektekostenregeling (Medicare) waarbij alle medewerkers ook hun huisgenoten kunnen meeverzekeren. Dit is in overeenstemming met de wereldwijde LGBT-verklaring van de bank en haar commitment om een veilige werkomgeving te bieden aan LGBT’s. Verder hebben we uitsluiting op grond van aangeboren afwijkingen en HIV verboden om het recht van elke medewerker op gezondheidszorg zonder stigma’s te beschermen."