In een elektrische deelauto duurzaam naar klanten

Na een succesvolle pilot in Eindhoven vorig jaar is nu ook de uitrol van de Amber Car Sharing Fleet in Amsterdam een feit. Sinds kort gaan relatiemanagers van ABN AMRO Commercial Banking vanaf hun standplaats op de Zuidas in een elektrische deelauto op klantbezoek. Reserveren werkt via een een speciale Amber app. Hierin geef je aan hoe laat je wilt vertrekken, naar welke bestemming en bij welke hub je de auto wilt afhalen. Amber zorgt er dan voor dat de BMW i3 op het gewenste tijdstip en de gewenste vertreklocatie beschikbaar is.

Voor Fred Bos, directeur Commercial Banking Clients, past het Amber-concept zeer goed bij de duurzame ambities van de bank. Fred: 'Elk bedrijf moet een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Op het gebied van vastgoed en mobiliteit valt er veel te winnen. Met het gebruik van de vloot van Amber zijn onze ritten naar zakelijke klanten volledig CO2-neutraal. Binnen de bank willen we dit concept dan ook geleidelijk landelijk uitrollen. Op die manier dragen we ook weer een stuk bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Maar uiteraard hopen we hiermee ook onze zakelijke klanten te inspireren. Het concept gaat pas echt goed werken bij veel deelnemers en een landelijke dekking.'

Tijd rijp voor autodelen

Voor de nieuwe generatie is het hebben van vervoer veel belangrijker dan het hebben van een auto. Fred: 'Dat is inderdaad een duidelijke trend. Tegelijkertijd begint dat idee ook bij oudere generaties post te vatten. En dat is ook wel logisch. De wegen zijn overvol. Parkeergelegenheid wordt schaarser en is zeker in stedelijke gebieden duur. Voor bedrijven wordt het steeds lastiger hun logistieke bereikbaarheid te organiseren. En wat natuurlijk meetelt, is dat mensen steeds bewuster bezig zijn om zichzelf duurzaam van A naar B te verplaatsen. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, is het delen van auto's voor zakelijk en zeker ook voor particulier vervoer een logisch gevolg. Het gebruik van Amber lost veel van die problemen op. Maar dat moet dan wel stap voor stap. De vloot is nu nog niet groot genoeg om volledige dekking door heel Nederland te kunnen bieden.'

Het initiatief voor de Amber Car Sharing Fleet komt bij de Econic-hub van ABN AMRO vandaan. Fred: Vorig jaar juni heeft de bank innovatiecentrum Econic opgericht. Dit is de plek waar de werelden van fintechs en de bank samenkomen. Deze innovatieve hotspot biedt ook ruimte voor andere initiatieven dan alleen bankieren. Zo kwamen wij in contact met Amber en hebben we samen met hen een business case ontwikkeld. We hebben eerst een pilot gedaan in Eindhoven. Dat ging gepaard met een paar kleine kinderziektes en leverde ook belangrijke inzichten op. Zo heeft het autodelen via Amber alleen bestaansrecht als je het niet facultatief stelt. En bleek het voor Amber belangrijk de garantie van vervoer en beschikbaarheid beter in te richten.'

Mobiliteit steeds verder verhogen

Fred vervolgt zijn verhaal: 'Sommige medewerkers wonen ver van hun werk hebben een slechte OV-verbinding. Als je voor een bezoek aan een klant eerst ruim een uur moet reizen om de auto op te halen, is dat natuurlijk niet fijn. Met de landelijke uitbreiding van de Amber-vloot en een toename van het aantal klanten komen er steeds meer hubs. Daarnaast zijn er ook slimme oplossingen te bedenken die het gebruik gemakkelijker maken. Als je bijvoorbeeld in Amsterdam werkt, in Hoorn woont en de volgende morgen vroeg in Alkmaar een afspraak hebt, kun je de auto de avond ervoor vanuit Amsterdam al meenemen en de volgende morgen rechtstreeks vanaf huis op klantbezoek gaan. Of andersom natuurlijk als je aan het eind van de dag deze klant bezoekt. Voorwaarde is wel dat je de auto de volgende morgen voor half negen terugbrengt. Zodat anderen de auto kunnen gebruiken.'

Deelauto's hebben de toekomst

Het is niet de vraag of de deelauto een succes gaat worden, het is meer de vraag hoe lang het nog duurt. Fred: 'Ik denk dat het best snel kan gaan nu. Binnen de bank stomen we wat mij betreft snel door naar een uitrol van de elektrische deelauto voor al onze relatiemanagers. Maar ik denk ook aan de andere bedrijfsonderdelen van de bank. We voeren een actief mobiliteitsbeleid in de vorm van zowel ontmoedigende als stimulerende maatregelen. Zo hebben we het aantal vergunningen rond ons hoofdkantoor drastisch teruggebracht, bieden we medewerkers die van ver komen een P+R faciliteit op hun OV-kaart, maakt een elektrische fiets met voldoende oplaadpunten deel uit van het keuzepakket van werknemers en heroverwegen we elk jaar de regels voor het hebben van een leaseauto. Dan moet je denken aan het minimum aantal zakelijke kilometers per jaar, maar ook aan de milieueisen die wij stellen aan de leaseauto's waarin medewerkers rijden.'

Nick Duinmaijer - Relatiemanager Commercial Banking Clients

‘Het voordeel van flexibele mobiliteit zie ik absoluut. Het is allereerst goed voor het milieu. Maar ook voor onze duurzame uitstraling naar klanten en de samenleving als geheel. De Amber auto’s rijden geweldig. Reserveren is eenvoudig. Via een pushbericht ontvang je het kenteken en via de app unlock je de auto. Ik zie ook wel wat verbeterpunten. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een afspraak die langer duurt dan verwacht? Of wat doe je als, eenmaal onderweg, blijkt dat de auto onvoldoende capaciteit heeft om de volgende klantafspraak te halen? Een netwerk met voldoende hubs zal straks veel van die praktische bezwaren wegnemen.’

Altan Ilhan - Relatiemanager Commercial Banking Clients

‘Mijn Amber-experience? Ik zie het als een fijne en plezierige manier van autorijden. En het levert een goed gevoel op. Je ervaart namelijk ook echt dat de auto geen directe uitstoot genereert. Het is een vernieuwend en verfrissend concept. Delen is het nieuwe bezitten en daar speelt Amber goed op in. Ik vind het belangrijk dat de bank volop inzet op duurzaamheid. Ik gebruik het ook in gesprekken met klanten en noem nu ook het Amber-concept als voorbeeld. Of er nog nadelen zijn? Voor mij persoonlijk niet. Maar er zijn wel collega’s die nog niet staan te juichen. Ik denk dat het ook een beetje een generatie-ding is. Voor jongeren is delen al heel gewoon, anderen moeten daar nog aan wennen.’