Groenbank startpunt voor laagrentende lening voor duurzaam project

Wie investeert in duurzame projecten, zoekt ook vaak een ‘duurzame’ financiering. De Groenbank van ABN AMRO verstrekt dit soort financieringen. Krista Overwater, Manager Groenbank, licht toe voor wie dit interessant is.

Het nieuwe wellness-center, het hotel wat duurzaam en zonder gasaansluiting wordt gebouwd, de kantooreigenaar die zonnecollectoren op het dak wil plaatsen. Het zijn voorbeelden van aanvragen van leningen die op dit moment bij ABN AMRO’s Groenbank in behandeling zijn. 

Elke ondernemer met een voorgenomen investering met een zogeheten Groenverklaring van de overheid, komt in aanmerking voor zo’n laagrentende lening. Het betreft investeringen in projecten met een duurzaam, innovatief of milieuvriendelijk karakter. Krista Overwater: ‘Wij zien dat het gaat om projecten met verschillende omvang en in verschillende sectoren. Van investeringen van enkele tonnen tot projecten waar de financieringsbehoefte meer dan vijftien miljoen euro bedraagt.’

Fiscaal voordeel

Wie via de Groenbank wil lenen, betaalt doorgaans een lagere rente dan voor een reguliere lening. Voorwaarde is dat het onderliggende project een Groenverklaring krijgt. In de aanvraag voor de lening moet duidelijk omschreven staan wat het duurzame of milieu-effect van het project is. Met die aanvraag kan de Groenbank een Groenverklaring opvragen. Met die verklaring profiteren ondernemers niet alleen van een lagere rente op hun lening, maar kunnen zij in sommige gevallen ook van bepaalde fiscale voordelen, zoals de vervroegde afschrijving op milieu-investeringen of de milieu-investeringsaftrek gebruik maken.

Makkelijker en aantrekkelijker

Volgens Overwater kan de Groenbank klanten van ABN AMRO helpen bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. ‘Wij kunnen bij de leningaanvraag advies geven over hoe het project kan worden vormgegeven om aan alle ‘groene’ voorwaarden te voldoen. En wij nemen het proces voor het aanvragen van de diverse benodigde verklaringen uit handen. We zien in de markt dat de intrinsieke motivatie bij bedrijven voor dit soort investeringen vrij snel stijgt. Met de Groenbank leveren we een bijdrage om het voor klanten makkelijker én aantrekkelijker te maken duurzaam te investeren.’

Groen spaardeposito

Het mes snijdt aan twee kanten. Want de bedragen die via de Groenbank worden uitgeleend, worden ook ‘groen’ opgehaald door Moneyou, een dochteronderneming van ABN AMRO. Overwater: ‘Particulieren kunnen bij ons een deel van hun spaargeld in groene spaardeposito’s onderbrengen. Dit zogeheten ‘groene spaargeld’ geeft hen in box 3 een extra fiscale vrijstelling van iets meer dan 57.000 euro – of het dubbele als er een fiscale partner is. Bovendien komen particulieren in dit geval in aanmerking voor een aanvullende heffingskorting over het totale saldo van hun groene spaardeposito. Dit dubbele belastingvoordeel maakt deze deposito’s aantrekkelijk voor veel klanten.’

Voordeel voor particulier én ondernemer

Om als spaardeposito ‘groen’ te zijn, dient het kapitaal dat in deze deposito’s zit ook groen te worden geïnvesteerd door ABN AMRO. Overwater: ‘Minimaal zeventig procent van dit kapitaal moet worden geïnvesteerd in projecten met een duurzaam of innovatief karakter. Daar zit dus de koppeling met de Groenbank: de leningen die we hiervandaan verstrekken worden gefund via de groene spaardeposito’s. We creëren hiermee echt een win-win-win-situatie. Particulieren kunnen een deel van hun vermogen duurzaam kwijt en genieten fiscaal voordeel. De rente-opbrengst op de groene spaardeposito’s is lager dan op “normale” deposito’s (0%) maar dat wordt meer dan ruimschoots gecompenseerd door de fiscale voordelen. Door het lagere rentepercentage kunnen wij de bedragen in de deposito’s tegen voordelige condities groen uitlenen aan ondernemers. Die profiteren niet alleen van die “korting”, maar in sommige situaties dus ook van de eerder genoemde groene investeringsvoordelen.’

Meer weten?

Klanten die meer willen weten, kunnen contact opnemen met hun relatiemanager.