CASY-tool helpt ondernemers duurzame draai te maken

Al sinds jaar en dag beoordeelt ABN AMRO financieringsaanvragen onder meer op het aspect duurzaamheid. Binnen de bank worden bedrijven daarvoor langs de meetlat gelegd op basis van (sector)kennis, benchmarking en duurzaamheidsscores. Via de nieuwe tool CASY deelt ABN AMRO deze waardevolle inzichten nu voor het eerst met zakelijke klanten. Sander van Wijk, Hoofd Sector Advisory bij ABN AMRO, vertelt wat CASY is en hoe ondernemers ervan profiteren.

In zijn twintigjarige loopbaan bij ABN AMRO heeft Sander van Wijk de complete evolutie van het begrip duurzaamheid van dichtbij meegemaakt. Het ging van curiositeit naar modewoord, en wordt inmiddels door ondernemers verwelkomd als concreet en levensvatbaar businessmodel. “Duurzaamheid is lange tijd een abstract begrip geweest voor veel ondernemers”, vertelt Sander. “Nu hebben we het kantelpunt bereikt. Meer en meer ondernemers gaan er actief mee aan de slag.”

De nieuwe tool CASY van ABN AMRO is bedoeld om deze ontwikkeling verder te versnellen. Het sluit aan bij de duurzaamheidsambities van de bank, onder meer om in 2020 minimaal 100 circulaire deals te sluiten met een totale waarde van 1 miljard euro. De bank staat nu op 270 miljoen met 28 transacties. CASY moet de realisatie van deze doelstelling een extra impuls geven.

Schat aan informatie

CASY, een afkorting van Client Assessment on Sustainability, is een dashboard dat ondernemers relevante inzichten biedt in hun eigen mate van duurzaamheid. De tool komt voort uit een intern risicomodel van ABN AMRO, de Global Sustainability Risk Indicator (GSRI), waarmee de bank financieringsaanvragen van zakelijke klanten beoordeelt op duurzaamheid. GSRI bevat een schat aan informatie en ABN AMRO deelt die kennis graag met klanten. Aan de hand van CASY gaan accountmanagers met alle kredietklanten een strategisch duurzaamheidsgesprek aan. Sander: “Daarin bieden we concrete oplossingen om samen met relaties aan de slag te gaan.”

Die strategische invalshoek is belangrijk, benadrukt Sander. “Kennis is niets waard als het bij kennis blijft. Er moet ook wat met die kennis worden gedaan. Als bank zullen we nooit claimen dat we meer van de sector weten dan de klant zelf. Als ABN AMRO hebben we wél bij uitstek zicht op het speelveld waarin de klant opereert, en de ontwikkelingen die elders in zijn sector en daarbuiten plaatsvinden op het gebied van duurzaamheid. Met die relevante informatie – en de resultaten uit CASY over het bedrijf zelf – gaan we met de klant in gesprek over strategische keuzes en verdienmodellen. En hoe de bank de klant hierbij concreet kan helpen.”

Trends en innovaties

Voorafgaand aan het gesprek met de accountmanager doorloopt de klant een vragenlijst. Met deze gegevens kan daaropvolgend van elk bedrijf een realistisch duurzaamheidsbeeld worden geschetst. De vragen kunnen betrekking hebben op zaken als materiaalgebruik, verspilling en certificering. De resultaten worden vervolgens vergeleken met die van bedrijven uit dezelfde sector. Daarnaast biedt CASY inzicht in trends en innovaties in de markt. Van daaruit kan de ondernemer, samen met ABN AMRO, overgaan tot actie. De ABN AMRO Duurzame Investeringstool of bijvoorbeeld een Business Innovation Workshop kunnen daarbij extra advies of verdieping bieden over de te nemen maatregelen.

Sinds de ingebruikname van CASY vorig jaar zijn al diverse veelbelovende resultaten geboekt. Zo kwam een grote hotelketen, naar aanleiding van het gebruik van CASY, erachter dat een upgrade naar Energielabel A van een monumentaal hotelpand in Amsterdam haalbaar, eenvoudig én rendabel zou zijn. Inmiddels heeft de keten besloten om ook zeventien andere locaties te laten scannen.

“Klanten zijn verrast. Ze vinden CASY bijzonder”, vertelt Sander. “Meestal zit je met klanten om tafel als er behoefte bestaat aan financiering. Dit is eens een totaal andere aanleiding en leidt dan ook tot heel andere gesprekken en invalshoeken.” De implementatiefase is in volle gang. Intern bij ABN AMRO zijn meer dan 500 medewerkers, waaronder accountmanagers, getraind in het gebruik van het CASY-dashboard en de strategische brainstorm met de klant. Volgend jaar volgen mogelijk ook niet-kredietrelaties en komt CASY (online) breder beschikbaar.

Future-proof ondernemen

Uiteindelijk draait het niet om CASY, dat is maar een middel. Bewustwording creëren, ondernemers uitdagen, samen stappen zetten, toekomstbestendig worden – dát is waar het om draait. “Heel veel ondernemers zijn met duurzaamheid bezig. Dat zijn echt niet alleen de grote bedrijven. Je ziet wel dat de motivaties verschillen: de een doet het meer uit marketingoogpunt, de ander meer vanuit overtuiging. Maar het overheersende beeld is dat ondernemers toekomstbestendig willen zijn.”

En ja, er zijn ook bedrijven voor wie het allemaal niet zo hoeft, ‘dat duurzaamheidsgedoe’. “Als ABN AMRO staan we voor een inclusieve benadering. We nemen dan ook ál onze klanten graag hier in mee. Als een ondernemer daar echt niets voor voelt, dan mag hij zich afvragen of hij wel bij de juiste bank zit. ABN AMRO wil de ondernemer van morgen financieren.”