Circl Academy: van duurzame theorie naar praktijk

Medewerkers van ABN AMRO zijn enthousiast over de duurzame strategie en ambities van de bank. De recent gestarte Circl Academy heeft als doel de algemene kennis over duurzaamheid nog verder te vergroten.

Met zes collega’s is Henriëlle van den Dragt bij ABN AMRO verantwoordelijk voor het optuigen van de Circl Academy, de ‘leerschool’ van de bank die half oktober werd gelanceerd. Dat het onderwerp duurzaamheid leeft bij ABN AMRO bleek wel uit de grote interesse voor de handvol functies binnen de Academy. Twee grote voorlichtingsbijeenkomsten werden druk bezocht en veel medewerkers deden een gooi naar een plekje in het team.

Shoppen in kennis

Henriëlle was uiteindelijk een van de gelukkigen en gaat nu met haar collega’s op zoek naar manieren om de kennis van medewerkers op het gebied van duurzaamheid en de ambities van de bank te vergroten. “Uit intern onderzoek bleek dat collega’s het best moeilijk vinden om duurzaamheid te vertalen naar hun dagelijkse werk”, vertelt Henriëlle. “Terwijl zij duurzaamheid wél ondersteunen en er graag mee aan de slag willen.”

De Circl Academy bestaat uit een online platform en offline kennissessies. De digitale omgeving, die in november beschikbaar zal zijn, bevat leermodules, artikelen, video’s en op termijn podcasts die de algemene kennis over duurzaamheid onder medewerkers moeten vergroten. De hoofdthema’s klimaat, circulariteit en social impact worden er op ‘Netflix-achtige’ wijze uitgediept, aldus Henriëlle. Shoppen in kennis, noemt ze het.

Expedities

Ook worden er ‘expedities’ georganiseerd voor verschillende doelgroepen in de bank. “We beginnen daarbij met een pilot waarmee we de groene kopgroepen in de bank willen ondersteunen in het pakken van hun ambassadeurs- en voorbeeldrol. Daarnaast ontwikkelen we ook een expeditie voor de early majority: dat zijn collega’s die los van hun rol of functie bij de bank al intrinsiek gemotiveerd zijn om meer te doen met duurzaamheid.”

Deze groepen zullen meerdaagse samenkomsten bijwonen op een externe locatie. Henriëlle: “Het is niet: één dag inspireren en zoek het verder maar uit. We leren deelnemers juist hoe zij het geleerde verder kunnen verspreiden. Het doel is om blijvende verandering teweeg te brengen.”

Verschillende initiatieven dragen daar al aan bij, zoals de Purpose Walk, waarbij deelnemers met koptelefoon op luisteren naar inspirerende verhalen over de doelstellingen van de bank, en de rol die medewerkers daar zelf in spelen. Ook is er al een Groene Gids, een interactief document met daarin de duurzame initiatieven bij ABN AMRO.

In beweging

Op het online platform van Circl Academy ligt de nadruk in de eerste periode op het toelichten van de strategie van de bank: wat zijn de ambities, waarom streeft ABN AMRO die na, en: wat gebeurt er allemaal al op dit vlak? Bescheiden zijn de ambities van de Circl Academy zeker niet. Het initiatief hoopt erop álle 20.000 medewerkers van de bank te bereiken: zij moeten kennis hebben over duurzaamheid en weten hoe ze zelf kunnen bijdragen. Henriëlle droomt hardop van een breed gedragen ‘sustainability movement’: “We willen uiteindelijk iedereen in beweging krijgen.”