Impact Banking helpt ‘kleine boeren’ vooruit

De wereld telt zo’n 500 miljoen ‘kleine boeren’ die maar moeilijk kunnen rondkomen. Veel van hen werken direct of indirect samen met grote grondstoffenbedrijven die klant zijn van ABN AMRO. Daarom heeft de bank de handen ineen geslagen met klanten en non-profitorganisaties om duurzame financieringen te verstrekken aan deze kwetsbare doelgroep.

Vier jaar geleden begon ABN AMRO met Impact Banking; het (via klanten) verstrekken van leningen aan kleine boeren in ontwikkelingslanden. Daarmee kunnen ze hulpmiddelen zoals mest of andere gewassen kopen en zo hun productie en dus levensstandaard verhogen. Daarnaast volgen de boeren trainingen waarin ze leren over landbewerking, verbouwen op een duurzame manier en verstandig omgaan met geld. 

“Kleine boeren vallen snel ten prooi aan lokale tussenpersonen”, vertelt Liesbeth Kamphuis, Senior Director Impact Banking. “Zij weten precies wanneer een boer geld nodig heeft en gebruiken die lokale macht voor rentes boven de vijftig procent. We werken daarom samen met onze klanten, grote grondstofhandelaren die zakendoen met deze boeren, om hier positieve verandering teweeg te brengen.”

“Dankzij onze leningen”, vervolgt Liesbeth, “kunnen boeren hun productie zonder slavernij en kinderarbeid verhogen. En dat is ook goed voor onze klanten in de grondstoffenhandel. Zij willen graag dat de keten ook op sociaal gebied gezond is.”

Positieve impact

ABN AMRO definieert een kleine boer als iemand met minder dan 1,5 hectare land, die alleen werkt of met enkele medewerkers. Zij bevinden zich vooral in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Voor Impact Banking heeft ABN AMRO sinds 2015 50 miljoen euro beschikbaar. Daarvan was per september 2019 11,5 miljoen euro verstrekt aan in totaal 9.000 boeren, verspreid over drie projecten.

“Het gaat wel wat langzamer dan we hadden gehoopt”, zegt Liesbeth. “Maar dat is te verklaren. We zijn relatief strikt in onze financieringskeuzes, omdat we niet zomaar geld willen uitlenen. We willen ervan overtuigd zijn dat we ook daadwerkelijk een positieve impact kunnen hebben op de levens van de boeren.”

Daarbij werkt het Impact Banking team sinds oktober samen met ABN AMRO’s Sustainable Finance Desk om ook via spelers uit het middenbedrijf in de voedselindustrie de keten te verduurzamen met behulp van financiële oplossingen.

Innovatie

Naast de drie bestaande projecten is recent een vierde project gestart. In samenwerking met Rabobank, BNP Paribas en Neumann Kaffee Gruppe uit Duitsland, een van de grootste koffieproducenten ter wereld, wordt in totaal 25 miljoen euro aan leningen verstrekt aan koffieboeren in twaalf verschillende landen. Daarmee wordt het in één klap het grootste van alle Impact Banking-projecten. 

“Op termijn verwachten we hiermee 300.000 boeren te kunnen helpen”, zegt Miles Ashton, Impact Banker bij ABN AMRO. Miles vertelt dat de beslissing mede werd genomen op basis van de goede ervaringen in Oeganda, waar vooruitgang wordt geboekt en de boeren hun leningen ook goed kunnen terugbetalen. “Projecten als deze vragen om samenwerkingsverbanden. Je zoekt betrokken klanten die toegewijd zijn aan het versterken van hun keten. Zo zien we veel innovatie bij onze klanten in de grondstoffenmarkt. Zij ontwikkelen bijvoorbeeld apps waardoor training van- en communicatie met kleine boeren eenvoudiger wordt.”

Klasjes

De positieve impact die ABN AMRO nastreeft gaat verder dan het verstrekken van gunstige leningen. Daarom worden er in de verschillende landen lokale servicecenters opgericht, waar boeren lessen kunnen volgen. Miles: “Veel boeren hebben nauwelijks kennis over hoe ze hun land moeten bewerken. Het gaat over onderwerpen als hoe en wanneer je planten snoeit om een maximale productie te krijgen. Ook brengen we ze financiële vaardigheden bij. Bijvoorbeeld: wat is een lening? Het concept dat je geleend geld ook moet terugbetalen is sommigen vreemd. Wanneer is het verstandig om een lening aan te gaan? Hoe beoordeel je of de voorwaarden redelijk zijn? Met dergelijke lessen versterken we uiteindelijk de hele keten.”