Impact Based Banking maakt verduurzaming meetbaar

ABN AMRO ondersteunt klanten op hun weg naar een duurzame toekomst. Dan is het cruciaal dat maatregelen op het gebied van duurzaamheid meetbaar zijn. Om die reden is de bank onder de naam Impact Based Banking een partnership aangegaan met duurzaamheidsplatform Ecochain.

Boudewijn Mos, medeoprichter van Ecochain Technologies uit Amsterdam, wil met data het échte verhaal rond duurzaamheid vertellen. Met zijn bedrijf, opgericht in 2011, beoogt hij een einde te maken aan de fabels en de vrijblijvendheid die het thema duurzaamheid te vaak kenmerken. Dat doet hij door middel van een zelf ontwikkelde, geavanceerde rekenmethodiek die voor talloze producten wereldwijd de unieke voetafdruk kan berekenen. De ‘voetafdruk’, voor de duidelijkheid, is volgens Mos “de mate waarin we inefficiënt met onze grondstoffen omgaan”.

Meten is weten

Het platform van Ecochain is geschikt voor nagenoeg alle type bedrijven die hun vooruitgang op het gebied van duurzaamheid willen meten en erover willen rapporteren.

Tien klanten van de bank deden in 2018 mee aan een pilot van ABN AMRO en Ecochain waarin hun processen, energieverbruik en kostenstromen werden doorgelicht. Voor producten en processen met een grote voetafdruk is het mogelijk om met Ecochain meer duurzame alternatieven door te rekenen. Daarbij kan ook nog eens de benodigde investering én de (milieu-)besparing op termijn worden berekend.

“We beginnen met een nulmeting”, vertelt Mos. “Op basis daarvan analyseren we: aan welke knoppen moeten we draaien om de voetafdruk te verkleinen en de winst te verhogen?”

Onwetendheid

Het platform van Ecochain haalt productie- en energiedata uit een ERP-systeem (enterprise resource planning) en schrijft die gegevens vervolgens toe aan de verschillende bedrijfsactiviteiten (allocatie), waardoor organisaties een gedetailleerd inzicht krijgen in hoe duurzaam hun processen zijn. Deelnemers aan de pilot van Impact Based Banking varieerden van een akkerbouwer tot een grote productiefabriek met honderden complexe processen. 

De verwachtingen van Jan de Ruyter, Sector Banker Plantaardige Sectoren & Visserij bij ABN AMRO, waren hooggespannen. “Als wij als bank onze klanten willen helpen in hun duurzame transitie, moeten ze wel de mogelijkheid hebben om hun investeringsbeslissingen te onderbouwen met objectieve duurzaamheidsdata. Want er is veel onduidelijk en er doet ook veel onzin de ronde over duurzaamheid binnen bepaalde sectoren. Met data tonen we hoe het werkelijk zit en op welke onderdelen we onze klanten kunnen helpen.”

Positieve invloed

De pilot werd een succes. Hoewel nog niet alle data is gefinaliseerd, werd er bij vijf bedrijven in totaal al voor 89.000 ton aan potentiële CO2-reductie geïdentificeerd. Deelnemers deden nieuwe, waardevolle inzichten op en – belangrijker – ondernamen daarop actie. Dit voorjaar zijn ABN AMRO en Ecochain daarom de vervolgfase ingegaan. Het volgende doel is om nu honderd klanten bij Impact Based Banking te betrekken.

“In élk bedrijf vonden we wel iets waarover de directie nog nooit had nagedacht”, zegt Mos. “Normaliter ligt de eigen impact van een bedrijf in relatie tot de voetafdruk van zijn eindproduct tussen de 5 en de 20 procent. Bij een deelnemer uit de metaalindustrie bleek dat deze impact maar liefst 83 procent is. Dat is mooi, want dat betekent dat dit bedrijf heel veel in eigen hand heeft, en dat het met maatregelen in de eigen organisatie een enorme positieve invloed kan hebben.”

De pilot bracht ook andere verrassende uitkomsten. De Ruyter: “Een varkenshouderij bleek haar processen erg effectief te hebben ingericht. Dit bedrijf gebruikt vele reststromen en wekt daarmee groene energie op. Dit soort goede voorbeelden gebruiken we voor andere klanten in de sector.”

Bemoedigend

Ook bedrijven die al ver zijn op het gebied van duurzaamheid zijn geholpen met het platform van Ecochain. Want ook ondernemers die hun huis al op orde hebben, willen weleens weten: hoeveel heb ik met mijn maatregelen nu eigenlijk bespaard? “Bij een bedrijf zijn we gaan terugrekenen”, vertelt Mos. “De uitkomst was zeer positief. Dat was bemoedigend voor de ondernemer, want die had enorme investeringen gedaan.”
 
De Ruyter kijkt uit naar het vervolg van de samenwerking. “Verduurzaming vraagt het nodige van de ondernemer, maar als er eenmaal inzichten komen en resultaten worden geboekt, ziet iedereen de waarde ervan in.”
 
ABN AMRO staat u graag bij in het financieren van uw duurzame investeringen. Heeft u interesse in deelname aan Impact Based Banking? Meld dit dan bij uw ABN AMRO-accountmanager.