Principles for Responsible Investment aanjager van duurzaam beleggen

ABN AMRO committeert zich al sinds 2006 aan de Principles for Responsible Investment (PRI), een door de Verenigde Naties gesteund internationaal initiatief om beleggingen te verduurzamen. Tijdens de jaarlijkse PRI-bijeenkomst in Parijs afgelopen september, maakte de bank bekend dat het aantal duurzame beleggingen de afgelopen twee jaar is verdubbeld.

Sinds de lancering in 2006 heeft Françoise Martino, Sustainable Investment Manager bij ABN AMRO Investment Solutions (de asset manager van ABN AMRO), de PRI zien veranderen van idealistisch initiatief tot een ‘license to operate’. Françoise maakte de ontwikkeling van dichtbij mee, want ABN AMRO behoorde – samen met tientallen andere financiële instanties – tot de eerste ondertekenaars.

“In de begindagen van de PRI was het een mooie manier om te toetsen of de duurzame beleggingsprincipes van de bank overeenkwamen met internationale standaarden”, vertelt Françoise “Maar eerlijk is eerlijk: heel veel meer was het toen nog niet. Bovendien was nog niet iedereen overtuigd van de toegevoegde waarde. Wie zich aansluit bij de PRI, haalt zich namelijk ook veel extra werk op de hals.”

Vliegwiel

Meer dan 2.300 beleggers wereldwijd, die met elkaar 85 biljoen US dollar belegd vermogen vertegenwoordigen, committeerden zich inmiddels om te beleggen in lijn met de zes duurzaamheidsprincipes van de PRI. Hiermee is de PRI het grootste duurzaamheidsinitiatief in de beleggingsindustrie. De ondertekenaars van de principes integreren ESG factoren (environmental, social en governance) in hun beleggingsanalyses, beleid en besluitvormingsprocessen en vragen openheid over deze factoren van de bedrijven waarin zij beleggen. Daarnaast werken ze samen aan, en rapporteren ze over een effectieve implementatie en stimuleren zij het gebruik van de Principes in de financiële sector.

Geen green washing

De PRI krijgt bij ABN AMRO onder andere concreet gestalte in de beoordeling van het management van beleggingsfondsen die de bank aanbiedt aan haar klanten, aldus Françoise. “Wij onderwerpen beleggingsfondsen aan een intensieve analyse, die bestaat uit twee vragenlijsten met zeventig vragen. Daarnaast worden de fondsmanagers bezocht voor een grondige due diligence. Op bezoek zie je pas echt in hoeverre duurzaamheid meetelt bij de selectie van de beleggingen in hun portefeuille en, nog belangrijker, in hoeverre het wordt gedragen onder het personeel. Zo weten we zeker of er geen sprake is van green washing.”

Kennis delen

Met steun van de leden en de Verenigde Naties heeft de stichting veel onderzoek gedaan om duurzaamheidsrisico’s inzichtelijk te maken. Françoise: “De PRI doet ongelofelijk goed werk, vooral in het delen van kennis en best practices maken ze de laatste jaren veel stappen. ABN AMRO draagt daar ook actief aan bij.”
 
Dat deed ABN AMRO Investment Solutions onder meer door het organiseren van een sessie tijdens de jaarlijkse ‘PRI in Person’-conferentie, die dit jaar plaatsvond in Parijs. Het event had als titel ‘Beyond Sustainability Labels’. De gedachte daarachter is dat er inmiddels veel ‘rating agencies’ zijn die duurzaamheidslabels uitgeven voor beleggingsfondsen. Elk label heeft z’n eigen (geografische) focus en sommige worden door overheden aangejaagd. Het totale landschap is groot en divers en kan verwarrend zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een duurzame belegging. “Met deze sessie wilden wij meer helderheid scheppen in dat landschap maar ook de discussie met elkaar hebben over de toekomst van duurzaamheidslabels”, vertelt Françoise.

Duurzame beleggingen verdubbeld

Vincent Triesschijn, Director Sustainable Investments ABN AMRO, verwacht dat PRI zal blijven groeien: “Duurzaam beleggen is bezig aan een stevige opmars, ook bij ABN AMRO, waar duurzaam beleggen de norm is voor nieuwe beleggingsklanten.” Vincent kon tijdens de conferentie dan ook aankondigen dat het aantal duurzame beleggingen bij de bank in twee jaar is verdubbeld, naar 16 miljard euro. Hiermee is de doelstelling voor 2020 bereikt. “Daar is hard aan gewerkt door onze medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers veel kennis hebben van het onderwerp duurzaam beleggen. De PRI Academy is dan ook door meer dan 1500 medewerkers afgerond, waarna beleggingsadviseurs een opleiding duurzaam beleggen volgden bij de University of Oxford. De samenwerking met de PRI is voor ons dus van grote waarde.”