Waar gaat uw geld naartoe?

In essentie vallen de activiteiten van een bank uiteen in twee zaken: het beheren van spaargeld, en het verstrekken van geld aan partijen die daar behoefte aan hebben. Maar waar gaat de 400 miljard euro op de balans van ABN AMRO eigenlijk naar toe? Naar welke sectoren gaat het grootste deel van de financieringen die de bank verstrekt? De voedingssector? De bouw? De fossiele industrie? Nee, geen van die drie. Het grootste deel van die 400 miljard euro zit in hypotheken voor particulieren.

Hypotheken en leningen

Ruim tweederde, in totaal meer dan 275 miljard euro*, is wat de bank uitleent aan klanten. De 160 miljard daarvan die richting consumenten gaat bestaat voor het overgrote deel (93%) uit hypotheken. De ‘overige’ 115 miljard betreft vooral financieringen voor bedrijven. Ongeveer de helft van die uitstaande leningen zit in ‘grote’ bedrijven, die een omzet van meer dan 250 miljoen euro hebben. De andere helft zit in kleine en middelgrote bedrijven. ABN AMRO geeft in haar jaarverslag een uitsplitsing aan naar de belangrijkste sectoren.

Download hier de infograpic​ (PDF 194 KB).

Buffers

Wat gebeurt er met het geld dat de bank níet via hypotheken of bedrijfsfinancieringen heeft uitgeleend? Dit houden banken onder meer aan als buffers om altijd, ook in extreme omstandigheden (de zogeheten ‘stress-scenario’s), voor liquiditeit te kunnen zorgen. Een deel van die buffers is door ABN AMRO geïnvesteerd in overheidsobligaties en een deel is ondergebracht bij de Europese centrale bank. Eind september 2019 bedroeg dit saldo bij de centrale bank ongeveer 29 miljard euro. Over dit bedrag betalen de banken op dit moment een negatieve rentevergoeding.

Met deze liquiditeit dragen de banken eraan bij dat organisaties altijd aan hun verplichtingen kunnen voldoen en zorgen ze voor financiële stabiliteit. Zo kunnen klanten ongestoord blijven pinnen, geld opnemen of overboeken.

*Cijfers op basis van pagina 67 van ABN AMRO’s jaarverslag over 2018.