Circulair inkopen

Een belangrijk onderdeel van een circulaire economie is circulair inkopen. Hiervoor moeten we zo veel mogelijk zeker stellen dat leveranciers hun producten na de gebruiksfase weer opnieuw gebruiken. Voor hergebruik of om te verwerken tot grondstof. Om onze circulaire inkoop te stimuleren, onderzoeken we de ketens van de producten die we kopen. Ook werken we nauw samen met onze leveranciers.

ABN AMRO koopt al duurzaam in. Voor ons betekent duurzaam inkopen dat onze producten en diensten niet schadelijk zijn voor mens en milieu. De inkoopfunctie is cruciaal om duurzaamheid in onze organisatie te implementeren en om duurzaamheid te stimuleren bij onze leveranciers. Met circulair inkopen gaan we een stap verder.

De keten in kaart brengen

Op dit moment zitten we volop in een transitiefase. Met verschillende (software) methoden onderzoeken we hoe ons inkoopproces circulairder kan. Een van die methoden is Pre Returnable Procurement® (PRP). Hiermee maken we inzichtelijk hoe ‘circulair’ de keten van de producten die we inkopen op dit moment is. Ook proberen we onze eigen mindset te veranderen. Want om circulaire initiatieven succesvol te maken, moeten we nog nauwer samenwerken met onze leveranciers. De inkoper is hierbij de regisseur en de focus ligt op de TCU (Total Costs of Usage). Zowel tijdens het gebruik als daarna.

Goede afspraken in de offertefase

In offertetrajecten kunnen we leveranciers motiveren om met terugkoopafspraken te werken. Dat is nu misschien nog lastig, maar er komen steeds meer producten op de markt die ontworpen zijn om aan het einde van hun levenscyclus gedemonteerd en hergebruikt te worden. Wanneer we samen met onze leveranciers voor dit soort producten kiezen, zorgen we dat de waarde van materialen behouden blijft. Twee belangrijke tools die we binnen Procurement gebruiken om circulair inkopen te stimuleren, zijn de levensduur- en terugkoopgarantie.

Levensduurgarantie

Naast terugkoopgaranties werken we met levensduurgaranties: we vragen leveranciers om een garantie af te geven voor de functionaliteit van hun product of een onderdeel daarvan. Gaat het eerder stuk dan verwacht, dan betalen we naar rato de herstelkosten. Met zo’n afspraak zorgen we ervoor dat leveranciers kritischer kijken naar de levensduur van hun producten, en deze met innovaties proberen te verlengen.

Terugkoopgarantie

Tijdens een aanbesteding vragen we leveranciers om een terugkoopgarantie af te geven, waarvan de looptijd afhankelijk is van de technische levensduur van het product. Ook vragen we of ze een voorstel kunnen doen voor preventief en correctief onderhoud, inclusief meerjarenbegroting. Hiermee motiveren we leveranciers om de levensduur van producten met efficiënt onderhoud zo veel mogelijk te verlengen.

Pilot circulaire vloerafwerkingen

ABN AMRO is in april 2017 gestart met een pilot voor circulaire vloerafwerkingen. De pilot is bedoeld voor (inter)nationale producenten en leveranciers van vloerafwerkingsproducten die in ABN AMRO-kantoren kunnen worden toegepast. Samen met een aantal (toekomstige) leveranciers maken we de gehele bedrijfsketen van hun product inzichtelijk op het gebied van materiaal(her)gebruik. Uiteindelijk werken we toe naar een structurele samenwerking met geselecteerde leveranciers. De leveranciers met de beste resultaten nemen we na afloop op in onze ‘preferred circular suppliers’-lijst. De lijst houden we bewust dynamisch om zo ook start-ups met innovatieve producten een kans te geven.